is toegevoegd aan je favorieten.

De archieven van de schultengerechten in Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schuitambt, en verzocht hij, dit te verbieden. Daartegen werd aangevoerd, dat Caspars eene aanstelling had ontvangen van den drost, aan wien de begeving der jurisdictie over de nieuw ontgonnen venen stond. Ridderschap en Eigenerfden wezen toen aan den schulte van Borger de rechtspraak toe over de venen, behoorende aan ingezetenen van zijn schuitambt. en aan Marissk Caspars die over de overige venen

292. Brieven en stukken, ingekomen bij den schulte, met minuten van enkele uitgegane stukken. 1759, 1770, 1785, 1791, 1793—1795, 1801-1811.

2 portefeuilles.

293. Protocol wegens het collateraal

„en vrijwillige verkopinge van het schult-

„ambt Borger en Gasselt en Gasselter-Nyeveen, 1751". — Protocol van aangiften in de belastingen van de 30ste en 40ste penningen, wegens collaterale successiën en aankoop van vaste goederen, gehouden door den schulte over 21 Januari 1752— 1801 October 23.

1 deel.

NB. Achterin het boek, op fol. 86 en 87, staan aanteekeningen van den schulte omtrent het meten der jeneverketels (ingevolge landdags-resolutie d.d. 23 Maart 1751) en het, blijkens gedane opgaven, niet-stoken door enkele personen, 1751 — 1786.

Los in het boek liggen stukken betreffende aangiften in de 30ste en 40ste penningen en eene nota van door den schulte afgedragen gelden over 1753—1760; terwijl achterin ligt eene verklaring van den schulte omtrent het meten van een jeneverketel in 1769.

294. Lijsten en rekeningen van het door den schulte aan de 30s,e en 40sU' penningen geïnde, gedeeltelijk met kwijtingen van den schulte voor het afdragen der ontvangsten. 1747, 1756, 1765, 1780, 1782—1785, 1787—1789, 1795-1800.

1 portefeuille

NB. Bierbij eene opgave in den 30sten penning d.d. 1797.

295. Brief, met bijlagen, van den ontvanger-generaal Mr. J Hofstede te Assen aan den schulte, hem onderrichtende omtrent de door dezen in te zenden lijsten van verkocht onroerend goed en aan den ontvanger aan te bieden kwijting, 1808. Met eene aanteekening door den schulte van over 1796—1805 verkocht onroerend goed, (1806?).

1 omslag.