is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven van de schultengerechten in Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

811. Minuten van testamenten verleden voor den schulte. 19 December 1788, 15 Mei 1801, 16 September 1809—1810 April 13.

1 omslag.

312. Register van acten van vrijwillige rechtspraak, behalve in voogdijzaken, gedagteekend d.d. 15 Juni 1699—1810 Mei 13 en geregistreerd door den schulte over 18 October 1720—1811 Januari 30.

3 deelen.

NB. De acten van overdracht van onroerend goed werden sedert 1803 bijna uitsluitend in een afzonderlijk register opgenomen (zie N°. 313).

Een ouder register heeft bestaan blijkens de aanteekening der registratie eener acte d.d. 1696 (zie N°. 315).

313. „Nu 11. Schuitambt G-asselte. Prothocol van vrijwillige „zaaken". — Register van acten van vrijwillige rechtspraak (meest acten van overdracht van onroerend goed), gedagteekend d.d. 26 Juli 1802—1810 Maart 7 en geregistreerd door den schulte over 30 Maart 1803—1810 Mei 11.

1 deel.

314. „Prothocol van versegelingen van hetNijveen. N°. 7 "— „Het prothocol der versegelinge des scholtampts Gasselther^Neyeveen, beginnende den eersten Meij 1749." Register van acten van vrijwillige rechtspraak (meerendeels schuldbekentenissen) betreffende Gasselter-Nijeveen, gedagteekend d.d. 12 Januari 1737 — 1811 Januari 29 en geregistreerd door den schulte over 17 Juli 1749—1811 Januari 30.

1 deel.

315. Schuldbekentenissen, geregistreerd in de registers van vrijwillige rechtspraak van het schuitambt (ter royeering ingekomen bij den schulte?). 12 December 1696—1791 December 9.

1 omslag.

NB. 't Charter d.d. 1696 en 't stuk d.d. 1715 dragen aanteekening van hunne registratie in de (gedeeltelijk verloren) registers van 't schuitambt Borger; 't charter d.d. 1702 van zijne registratie in 't (verloren) register van het schuitambt Gasselter-Nijeveen.

Deze 3 stukken (schuldbekentenissen) zijn wellicht ter royeering bij den schulte van Borger ingeleverd; dat d.d. 1702