is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven van de schultengerechten in Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van het verhandelde bij schulte en keurnooten in zake uitpanding en aaneigening van roerend goed, behoorend aan ingezetenen van het schuitambt, gedagteekend d.d 16 Maart 1805— 1810 December 20 en geregistreerd door den schulte over dienzelfden tijd. Voorzien van een alphabetischen index op de voornamen der betrokken personen.

1 deel.

339 „R.woldt. N°. 14." — „Prothocol van de executie-verkoopin„ge." — Register van het verhandelde bij schulte en keurnooten in zake executie van roerend goed, behoorend aan ingezetenen van het schuitambt, gedagteekend d.d. 10 October 1803 en 22 April 1809 en geregistreerd door den schulte op diezelfde data

1 deel.

NB. Dit register bevat slechts 2 acten.

340. Minuten van acten van vrijwillige rechtspraak, ook in voogdijzaken, verleden voor den schulte. 31 October 1809—1811 Januari 24.

1 portefeuille

NB. Deze acten zijn gedeeltelijk aaneengehecht tot 2 bundels.

Hierbij eene lijst van onder voogdij gestelden over 1 Juni 1808 — 1809 Mei 13 (minute eener opgave aan den etstoel).

341. Register van acten van vrijwillige rechtspraak, gedagteekend d.d. 1 Mei 1658—1810 Mei 16 en geregistreerd door den schulte over 15 Februari 1683—1810 December 28. Met alphabetische indices op de voornamen der schuldenaars, koopers enz.

3 deelen.

NB. Niettegenstaande dat in 1715 een afzonderlijk register werd in gebruik genomen voor de voogdijzaken, werden toch in het 1S,P deel nog eenige acten d.d. 1715—1725 geregistreerd en ook in het 2de deel eenige acten van dien aard opgenomen.

Het 3de deel bevat uitsluitend schuldbekentenissen.

342 „Ruinerwolt. Nu. 11." — „Prothokol van vrijwillige „zaken". — Register van acten van vrijwillige rechtspraak, gedagteekend d.d. 2 Februari 1805—1810 December 27 en geregistreerd door den schulte over 26 Februari 1805—1811 Januari 4. Met alphabetischen index op de voornamen der betrokken personen.

1 deel.