is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven van de schultengerechten in Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Orvelterveen, in 't kerspel Westerbork, bladz. 38, XI noot.

Oshaar, de —, schuitambt de WijkCoecange—Echten—de Oshaar, 1802 (bladz. 55, XVI noot).

—, de —, in de yemeente Ruinen en 't kerspel Pesse—Echten — Ansen, 1796 (bladz. 55, XVI noot).

Ouden IJsel, gerechtshof der Bataafsche republiek m 't departement

van den —, 1797 (I. 283), 1800 (I. 321), 1800—1801 (1.52 noot).

—, commissie van onderzoek naar de richtige opbrengst der ingezetenen in de respectieve geldheffingen in den 2den ring van het departement van den —, 1800

(I. 268).

Overijsel, departementaal bestuur van —, 1802 (bladz. 23, VI noot; bladz. 33, X noot; bladz. 41, XII noot; bladz. 47, XIV noot; bladz. 55, XVI noot; bladz. 64 XX noot; bladz. 70, XXII noot; I. 230; bladz. 75, XXIV noot; bladz. 81, XXVII noot; bladz. 98, XXXII noot; bladz. 99, XXXIII noot); 1802—1803 (bladz. 58—59, XVIII noot; bladz. 62, XIX noot); 1803 (bladz. 106, XXXV noot); 1805

(bladz. 75, XXIV noot).

Padhuis (erf ten Pathuyse), (in 't kerspel Coevorderi), bladz. 11, I noot; 1531 (R. 6).

Paterswolde, in 't kerspe.l Eelde, bladz. 79, XXVI noot.

Peelo, in 't kerspel Rolde, bladz. 67, XXI noot.

Peest, in 't kerspel Norch, bladz.

70, XXII noot.

Peise, schuitambt —, — 1811 (bladz.

77, XXV).

—, kerspel — , bladz. 77, XXV noot. Pesse, schuitambt Coecange— de Wijk — Pesse—Echten—Ansen, — 1795 (bladz. 54, XVI). —, schuitambt Pesse—Echten— Ansen, 1795—1802 (I. 171;" bladz. 57, XVII); 1796 (bladz. 55, XVI noot).

—, schuitambt Zuidwolde—Hoogeveen—Pesse—Pesserveld, 1802 —1811 (bladz. 33, X noot; blz. 55, XVI noot).

—, kerspel Pesse—Echten—Ansen,

1796 (bladz. 55, XVI noot). —, in 't kerspel Echten, bladz.

54—55, XVI noot.

Pesserveld, in 't schuitambt Pesse— Echten—Ansen, 1796 (bladz. 55, XVI noot).

—, schuitambt Zuidwolde—Hoogeveen—Pesse—Pesserveld, 1802 —1811 (bladz. 33, X noot; bladz. 55, XVI noot).

—, in 't kerspel Echten, bladz.

54, XVI noot.

Pieperij, in 't kerspel Zuidwolde,

bladz. 33, X noot.

Pothof, de —, in '< kerspel Coevorden, bladz. 11, I noot.

Rabbering, in H kerspel Zuidwolde,

bladz. 33, X noot.

Reebrugge, schultambt Dwingelo— Ruinen — Ansen — Reebrugge , 1802-1811 (bladz. 55, XVI noot; bladz. 64, XX noot; bladz. 98, XXXII noot).