is toegevoegd aan uw favorieten.

Boekerij van wijlen Prof. J.C.G. Boot

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Överheck (Joh.), Pompeji in seinen Gebüuden, Alterthümern mul Kunstwerken dargestellt. 4« im Vereine mit Auo. Mau durchgearb. Aufl. Leipzig 1884. gr. 8'. — Mit Taf.

Overbeke (Bonav. d') — Les restes de 1'ancienne Rome, recherchez avec soin, mesurez, dessinez sur les lieux, et;'grayez par feu—. 3 torn. (1 vol.) Amsterdam 1709. gr f°.

Ovhle — Les fastos d' —. Trad. eu vers, avec dos remarques etc. par F. üesaintanoe. 2 toni. Paris XIII- 1804. 8°.

Ovidius \iis(> (P.). Alle de werken. 3 dln. Yert. door Auit. Yalkntyh'. Amsterdam, by Pieter Mortier 1097. 12°. — Met pi.

De platen incompleet.

Ovidius Xiiso — De arte amandi, ofte de konste der ïninnen. In 't Lat. beschreven door den vermaerden poëet —. Van nieuws oversieu enz. Amsterdam, by Micli. de Groot z. j. kl. 8°.

Ovidius' eerste lieroide, geordend door J. G. Ottema. Leeuwarden 18G5. 8°.

Ovidius NilSO — Der Griecxser princerssen, ende jonckvrouwen clachtige sendt brieven, lleroidum epistolae ghenaempt, beschreven duer den glieleerden en vermaerden poeet — inden Latijne, ende nu eerst in Duvtsche duer Cou>\ van Ghistf.le rhetorijckelijck overghes., enz. Anderwerf ghecorrig. ende noch xi.r nieuwe responsive epistelen, daer op gheuiaeckt. Thantwerpen, by Hans de Laet 1559. 8°.

Ovidius. Halieutica. Gratii et Nemestani Cvnegetica. Ex ree. Maitr. Hacptii. Acc. inedita latina et tab. Lipsiae 1838. 8°.

Ovidius — Metamorphosis, dat is: Die herscheppinghc oft veranderinghe, beschreven vanden vermaerden ende glieleerden poet —. In onse duvtsche tale overges. ende met fig. verciert. Hantwerpen 1015. 8^.

Ovidius Xiiso (P.), Metamorphosis, dat is verandering of herschepping. Op nieus vert. Met Paris oordeel. Noch Menelaus brief aan Helena, door P. C. Hooft geriimt. Amsterdam, voor Piet. Ilobyn 1643 12°. — Met pi.

Het laatste blad defect.

Ovidius NilSO (P.) — The Metamorphoses of . In Engl. blank verse transl. by J. J. IIoavard. 2 vol. London 1807. 8°. —With frontisp.

Ovidius ftaso (P.), Metamorphoses. Auswahl füir Schillen mit Anin. usw. 2 Hefte. (1 Bd.) 101*, 8° Aufl. bes von Friedr. Polle. Leipziar 1878, 75. 8°.

Ovidilis NilSO (P.), Opera, Petr. Bttrmannxts ad fideni veterum exenv plarium castigavit. 3 tom. Amstaelodami 1714 (13). 12°. — Mettitelpl.

Ovidius Xaso (P.), Opera omnia. E ree. P. Burmanni. Cur. indieesque adj. Cur. Gvil. Mttscherlicji. 2 tom. (1 vol.) Ed. 2'1. Gottingae 1819. 8°.

Ovidilis flaso IP.I, Tristium libri V. Ex ree. "Run. Mhrkelti. Linsiae 1851. 8°.

11