Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

18 Meij 1651 vader : Gillis Kiggelaer

moeder : Alida van Velsen kind : Pieter

getuigen : Jan Pietersf.n Kiggei.aer eontrolleur van de graeffelijcli. Jan Kiggelaer ontvanger van de graeffelijeheijt tolle tot Haerlem, Josijna rietvelt huijsvrouwe van Abraham van Velsen ende Geertruijt Vf.lsen.

18 Meij 1651 vader : Pieter Verhouck

kind : Cornelis

24 Mei 1651 vader: .... middelcoop commijssarius van

monstering.

kind : Johannis

18 Junij 1651 vader : Cornelis Jansen Verhoen

moeder : Weijbrecht, Pieters Seepestein kind : Geertruijt

getuigen: Gf.rrit Remmers11 van der Put ende Trijntge Fieters Seepestein.

21 Junij 1651 vader : Jan Jacopsen de Laet

moeder :

kind : Willem

getuigen : Willem Jacopsen de Laet Jan Pietersen Seepestein ende Heindrina Cristiaens van Naesthoven.

27 Augusty 1651 vader : Jan Jansen Houtuijn.

moeder : Anna Leenderts Cleijbergen.

kind : Everart.

getuigen : Jan Aurickx, Willem de Wilde, Grietge Gusberts, wed. Everart Lijbergen, Bettge Jans, huijsvrouw van Leendert Clasén Cleij bergen.

17 September 1651 vader : Leendert Houcka.

moeder : Grietge Leenders van der Veer. kind : Adriaen.

getuigen: Floris van der Veer, Aei.tge Leenders ende Neeltge Leenders.

Sluiten