is toegevoegd aan uw favorieten.

Register ofte namen der kinderen mits de ouders ende getuygen die in de Remonstransche kerke van 's Hage gedoopt sijn, 't sedert den 17en Augustij 1650

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

moeder : Catarijna Offermans kind : Geertruijdt

getuigen : Monsr Wolff Joff Snewijnts, Joff van Bladen.

15 Augustij 1655 vader : Jasper Huijgen van I,eeuwen

moeder

kind : Henderick

getuigen: Neei.tge Dircks, Anna Aris. 19 Sept. 1655 vader : Corneus Jansse van der Haer

moeder: Burchie Pieters van Sijpesteijn. kind : Marija.

getuigen : Jan Pietersen van Sijpesteijn, Geertie Cornelis van Leeuwen, Aeltge Pieters van Sijpestein.

29 Sept. 1655 vader : Anthonij la Failje.

moeder : Trijntge Pieters.

kind : Johannes.

getuigen : Frederick la FailJE, ende Petronella Havelaer.

i655 October vader: Pieter Touweks.

moeder :

kind : Nicolaes.

getuigen: Dirck Ci.aesse van der Meijer, Anthonij Miechiei.se van der Meijer, Philipina van der Meijer, Maertge van der Meijer.

1655 December vader : Commijs Mouthaen

moeder :

kind : Marija

getuigen : N. N. buijten den liage woonaehticg, Joff van Bladen.

t6.55 x9 ttec. vader: Mr. Johan de Groot

moeder:

kind : Huc.o

getuigen : Mr. Willem de Groot adv4, Joffr van IyEEuwEN, Alias Willemina Weesp. 5 Jan. 1656 vader : Jacobus de Rooij sal<\

moeder : Judith Geistranus.