is toegevoegd aan uw favorieten.

Register ofte namen der kinderen mits de ouders ende getuygen die in de Remonstransche kerke van 's Hage gedoopt sijn, 't sedert den 17en Augustij 1650

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

getuigen: Nijci.aes Wielingh, Marija van IyEUWE.

5 Sept. 1660 vader : Dirck Gf.ritz van Teijlingen.

moeder : Susanna Harmens.

kind : Cornelis.

getuigen : Margrieta Jans, Adrijana de Klerck.

3 Oct. 1660 vader : Dirck Willemse.

moeder : Chrijstijna Corse.

kind : Catrijna.

getuigen: Drick Janse, Cornelija Jans'1"".,

ARIJAENTIE \VlLLEMSdr.

vader : Cornelis van Schagen.

moeder : Caterijxa Crabbe.

kind :

getuigen : Nijclaes Ci.Eijbergen en MaddelEnne van der Straten.

10 Dec. 16Ö0 vader : L,EENDF,rt Jans". van GiJSELE.

moeder : Maertie.

kind : Susanna.

getuigen : Maf.rtie Huijbers, Sare Pieters.

19 Jan. 1661 vader: Jacob Abramse van der Wal.

moeder : Catharina Hojel.

kind : Anthonij Jacobus.

getuigen : Jacob Jansen van Warden, Maerten Cornelissen, Maria Hojel. 31 Jan. 1661 vader : Wili.EM van Wallaet.

moeder : Marija Bonk.

kind : Abraham.

getuigen: Jasper van Wallaet, Margriet van Wallaet, Dirckie Maet.

13 Maert 1661 vader : IJsbrant Smout.

moeder : Cornelia van Woenssel.

kind : Catharina.

getuigen : Pieter de Bie, Agata van Groenestein, Anna van Kleverskercke.

20 Maert 1661 vader : Adriaen van der Sterre.

moeder : Catharina Pompeus.