is toegevoegd aan uw favorieten.

Register ofte namen der kinderen mits de ouders ende getuygen die in de Remonstransche kerke van 's Hage gedoopt sijn, 't sedert den 17en Augustij 1650

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2.5 Oct. 1662 vader : Pieter Tongerlo.

moeder : Emjsabeth Cleijbergh.

kind : Cornelia.

getuigen : Antonij Jans Tongeri.o, Nicoi.aes Cleijbergh, Appeixonij Tongerlo, en Helena Cleijbergh.

18 Nov. 1662 vader : Cornelis Verhaer.

moeder : Buijse Pieters.

kind : Sara.

23 Nov. 1662 vader : Hr Andreas van Sassinge ?

moeder : Juff. v. Vi.ooswijk dogter van den

Burgemr Vlooswijck tot Amsterdam, kind : Anna Catharina.

24 Jan. 1663 vader: Christoffel van der Meer.

moeder : Maertijntien Salomons.

kind: Anthonij en Maertijna.

getuigen : de weduwe van de Heer Raetsheer de Wael en J ufïr. Margarieta Brasser weduwe van den Heer van den Heuvel. 6 Fel). 1663 vader : Pieter Jacobsf. Linde wever.

moeder : Neeltien.

kind : Pieter.

7 Febr. 1663 vader : Johannes Weselus.

moeder : Cornelia.

kind : Adrijanus.

getuigen : Steven 'Dircksen Lichthart, Ida van Dijnthoven, Hester Prisser. 7 Febr. 1663 vader : Steven Dirckse Lichthart.

moeder : Anneken.

kind : Anna.

getuigen : Johannus Wesselus, Barber Anthonij en Maria Debus.

21 Febr. 1663 vader : Cornelis van Buieren.

moeder : Emmerens Tubalkin.

kind : Jacobus,

getuigen: Adrijaen van Leeuwen, Ai,ida Gesteranus.