Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ds Batelier kind : Brf.gittha.

peters : Mr Cornelis van Strijen, Juff. Anna Fontaine, huysvrouw van d' heer Mr Quirijn van Strijen leenman van Kennemerlandt.

Sondagh 24 Maiti vader: Willem Cornelissen.

1669 Ds Batelier moeder :

kind : JoPJE.

peters : Jan Ci.asen Haeck ende Femmetje Cornelis.

9 April 1669 vader : mr Adriaen Broers.

Ds Crayevanger moeder :

kind : Willem.

peters : wijve Rokes van Pomeren ende Maria PIETERS vSEVENHUYSEN.

Sondagh 22 April vader : Jacob Heijndricksen.

1669 moeder : Elisabeth Wouters.

Ds Crayevanger. kind : Johannes.

peters: Jan Maerse Troost en Gooltje Wouters.

23 May 1669 vader : Sr Nicolaes van der Sprongh.

Ds Batelier moeder : Sophia Maire.

kind : Sophia.

peters : Johan Pauw benelfens desselts liuysvrouwe Agatha Maire ende noch Clasina Maire.

22 Sept. 1669 vader : Cornelis Laekeman.

ofte int laetste moeder : Anna Haeswindius.

dier maent. kind : Margarita.

Peters : Jacob Laekeman ende Maria van Haestert.

22 Sept. 1669 vader : Steven Dircksen.

moeder :

kind : J acobus.

getuigen : Dirck Heyndrichsen en IdaeJans en Aeltjen Pieters.

29 Sept. 1669 vader : Robbert Sijmonsen van I,oo.

moeder: Grietje Jans van Rijn.

Sluiten