is toegevoegd aan uw favorieten.

Register ofte namen der kinderen mits de ouders ende getuygen die in de Remonstransche kerke van 's Hage gedoopt sijn, 't sedert den 17en Augustij 1650

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ds Batelier kind : Brf.gittha.

peters : Mr Cornelis van Strijen, Juff. Anna Fontaine, huysvrouw van d' heer Mr Quirijn van Strijen leenman van Kennemerlandt.

Sondagh 24 Maiti vader: Willem Cornelissen.

1669 Ds Batelier moeder :

kind : JoPJE.

peters : Jan Ci.asen Haeck ende Femmetje Cornelis.

9 April 1669 vader : mr Adriaen Broers.

Ds Crayevanger moeder :

kind : Willem.

peters : wijve Rokes van Pomeren ende Maria PIETERS vSEVENHUYSEN.

Sondagh 22 April vader : Jacob Heijndricksen.

1669 moeder : Elisabeth Wouters.

Ds Crayevanger. kind : Johannes.

peters: Jan Maerse Troost en Gooltje Wouters.

23 May 1669 vader : Sr Nicolaes van der Sprongh.

Ds Batelier moeder : Sophia Maire.

kind : Sophia.

peters : Johan Pauw benelfens desselts liuysvrouwe Agatha Maire ende noch Clasina Maire.

22 Sept. 1669 vader : Cornelis Laekeman.

ofte int laetste moeder : Anna Haeswindius.

dier maent. kind : Margarita.

Peters : Jacob Laekeman ende Maria van Haestert.

22 Sept. 1669 vader : Steven Dircksen.

moeder :

kind : J acobus.

getuigen : Dirck Heyndrichsen en IdaeJans en Aeltjen Pieters.

29 Sept. 1669 vader : Robbert Sijmonsen van I,oo.

moeder: Grietje Jans van Rijn.