is toegevoegd aan uw favorieten.

Register ofte namen der kinderen mits de ouders ende getuygen die in de Remonstransche kerke van 's Hage gedoopt sijn, 't sedert den 17en Augustij 1650

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

moeder : Elisabet van Velsen.

kind : Maria.

getuigen: Jan van Velsen en Gertruijt van Velsen.

Also bij versuum van den schrijver (of wel dat de selve geen beriglit oi kennisse door briefies gehadt heeft, vergeten is, soo isgoetgedaghtdeese volgende na opgeeven der ouders alhier dus aente teijkenen :

A°. 1678 is geboore Jus\nna van der Gaag op den 25 Februvvarij A°. 1679 „ „ Anna „ „ „ „ „ 26 April A°. 1682 „ „ Maria „ „ „ „ „ 28 April mitsgaders Fransoijs sijnde twelinge hier van sijn ouders:

JOHANNES VAN DER GAAGH

Margareta Noordeloos.

28 Febr. 1683 vader : Jacobus Lomannus.

moeder : Meghtelt van de Graaf.

kind : Hendericus.

getuigen: Cristyna Batelier en Johannes van Mulecom, Johannes van der Graaf als peters.

28 Maert 1683 vader : Quirijn van der SmaEi,.

moeder : Cornelia van Waerde.

kind : Johannis.

getuigen: Johannis Naesthove en Elijsabet Naesthove.

27 Jnnij 1683 vader : Johan van der Gage.

moeder : Margreeta Noordehoof.

kind : Mariae getuigen : Kornelis Ramp.

7 Julij 1683 vader : Jan van der Smael.

moeder : helena van der Cruijs.

kind : Helena.

11 Julij 1683 vader : Adriaen Spijck.

moeder : Jakoba Walwijck.

kind : Johannis.

getuige : PiETER Verdijn.