is toegevoegd aan uw favorieten.

Register ofte namen der kinderen mits de ouders ende getuygen die in de Remonstransche kerke van 's Hage gedoopt sijn, 't sedert den 17en Augustij 1650

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

18 Junij 1684 vader : Baptistf, Onnestij (absent).

moeder : Maria van Onnestty.

kind : Elisabeth.

meter : Eusabeth Teyvrij en Johanna Slutters 26 Aug. 1684 vader : Adrijaen v. Spijk.

moeder : Jacoba van Waiavijck.

kind: Johannis.

getuigen: Pieter Verdijn en Cunf.ua van Staveren.

10 Septb. 1684 vader : Jacobus Eomannus.

moeder : Meghteldt van der Graaf.

kind : Sabyna (2 dochter 't 4 kind).

getuigen : Johannes van der Graaf, Maria Batelier en Johanna Fels.

24 Sept. 1684 vader : Jacobus Merser.

moeder : margerietie van Nimwege.

kind : Cornelieja.

peet: Neei.ke van Nimwege.

11 October 1684 vader: Basthaen Scheurleer.

moeder : Marija Huijson.

kind : Jennick.

peet: Jennick Huijson.

15 October 1684 vader : HEndbrick MEIJER.

moeder : Anna I<ucas.

kind : Marija.

getuigen : Burghert van Jeveren, Caterin\ Spijck, Vroutien Spijck.

2 November 1684 vader : Joorn Hop.

Ds. Niendaei,. moeder: Jufïr. Judick Verloo.

kind : Cornelis.

getuigen : de lieer Mr. Cornelis Hop, Raesheer in den hooghen raet als peter ende vrouwe Agnes Hulst, wed. van wijlen d'heer Everaed Verloo sal. als meter. 8 Nov. 1684 vader : Pieter Houttuijn.

moeder : Stephania van Ede.

kind : MichiEL.

peters : Arnoldus van Ede meters Margarieta