is toegevoegd aan je favorieten.

Register ofte namen der kinderen mits de ouders ende getuygen die in de Remonstransche kerke van 's Hage gedoopt sijn, 't sedert den 17en Augustij 1650

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

moeder: Gkkrtruijt de Swart.

kind : Cornelis.

getuigen : Cornelis van Schagen, Roghus de Bije en Caterina Crabbe.

21 Sept. 1687 vader : de orgelist van Dort.

J. Brant. moeder : Catharina Heemskerk.

inhuijs. kind: Johanna.

getuigen : Willem van Heemskerk de Jonge en zijn huisvrouw Johanna van Zorgen.

12 Oet. 1687 vader : J. de Veer Schoenmaker.

J. Brandt moeder : Annetje de Veer.

in huijs kind : Ai.bkrt.

getuigen : Maria de wed. van dek \ eer en de oom Leendert de Veer en zijn huisvrouw.

24 Nov. 1687 vader : Rochus de Bije.

moeder : Alida van Schaegen.

kind : Pieter.

getuigen: Cornelis van Schaegen, IJsbrant Smouth, Cornelia de Bije en Catharina Crabbe.

2 Deo. 1687 vader : Quirijn van der Smael.

moeder : Cornelia van Warde.

kind : Henderina.

getuigen : Jacobus van \\ arde en Hënderickie van naesthove.

7 Jan. 1688 vader : Pieter Houttuijn.

moeder : Stephanina van Eeden.

kind : Johanna Margareta.

getuigen : J ohanna Gisteranis, J oiiannis Kock en J acobus de Rooij.

9 Jan. 1688 vader : Pieter Santvoort.

mucdcr : Soffija Krom.

kind : Anna.

getuigen : Anna Rimier en Janna Rickefoort en Abram Rickesoort.

11 Jan. 1688 vader : Johannis van Emmerick.

moeder : Soffija