is toegevoegd aan uw favorieten.

Register ofte namen der kinderen mits de ouders ende getuygen die in de Remonstransche kerke van 's Hage gedoopt sijn, 't sedert den 17en Augustij 1650

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8 Sopt. 1703 vader : Jacobus Harsteen.

Ds. Klinkhamer, moeder : Petronella van Nimwegen.

kind : Catharina.

getuige: Petronella Harsteen.

1 Peb. 1704 (geb. vader : Hubertus Bluzef,.

27 Janu) moeder : Rkijnira Stempel.

Ds. Clinckhamer. kind : Michiei..

peet : Ermina Glimmers, wed. zal. Mktiiei, Stempel.

27 l'ebr. 1704 vader : Joiiannes van Swindere. Ds. Clinckhamer. moeder: Anna Margareta Leusingh.

kind : Anna Margareta.

19 April 1704 vader : Johan van de Velde.

Ds Nicolaas moeder : Petronella van Nimwege.

Bergman kind : Maria.

30 April 1704 vader : Willem Emmerzae.

Ds. Bergman. moeder : Beatrix I/>mannus.

kind : Johan.

getuige : Magd\lena van der Graait.

12 Meij 1704 vader : Frederijcks L,e Duch.

moeder: Barbara van Dobbe.

kind : Jacomina.

getuigen: Jacomijntie van Dobbe, Hii.le-

gont van heck.

22 Junij 1704 vader: Willem de Roo.

ds Clinckhamer. moeder : Zara de Bree.

kind:

getuigen : Cornelis de Bree en Stsanna de Brees.

23 Julij 1704 vader: Jacob Jansen Ijttkri,

moeder : Magdalena Mercer.

kind : Jannetie.

22 September 1704 vader: Kilippus -Fili.

Ds Nicolaas moeder : Catrine Iyorret.

Bergman. kind : Piilippina.

getuigen : Annetie Kram, Cornelia de Yoogt. 27 November 1704 vader : Ds Nicolaas Bergman. Ds Klinkhamer. moeder : Johanna Aanschot,