is toegevoegd aan uw favorieten.

Register ofte namen der kinderen mits de ouders ende getuygen die in de Remonstransche kerke van 's Hage gedoopt sijn, 't sedert den 17en Augustij 1650

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kind : Margareta.

getuige : Christina Gagius.

12 Dee. 1708 vader : Pieter Wesman.

Ds. N. Bergman. moeder : Maria Pai.estkin.

kind : Apolonia.

meter : Neeltje Brockhoven.

26 Dec. 1708 vader : Jacobus Littiri.

Ds. Klinkhamer. moeder : Machtei.ina Mercer.

kind : Cornei.is.

Peters : Cornei.is van der Leeuw en Geertruij Mercer.

9 Jan. 1709 vader : Dirk Oostvries.

Ds. Klinkhamer. moeder : Maria Outhuijsen.

kind : WillEMIJna.

Peters: Cornelis van der Spek en Pieternei.la Outhuijsen.

20 Aug. 1709 vader : Johan Vink Capt. van een Compe voet-

Ds. Nicolaas knegten ten Dienste dezer Landen.

Bergman. moeder : Odii.ia Stai.pert van der Wielen.

kind : Arent.

getuigen : Mr Arent Vink adv4, en Anna Nieupoort.

24 Augustus 1709 vader : Paui.us van der Spek. Ds. Klinchamer. moeder : AbltiEN Overvei.t.

kind : Wii.helmina.

getuigen : Cornelis van der Spek en \\ il-

hei.mina de voogt.

24 Aug. 1709 vader: Paulus Spanjer. ,

Ds. Bergmans. moeder : Willempje Aertsen Roodbf.En.

kind : Anna.

getuigen : vader en moeder.

6 Nov. 1709 vader : Pieter de Groot.

Ds. Klinchamer. moeder : Ai.ida Bregitta Sandberg.

kind : Hugo.

Peters: johannes sandberg, Bartha Justina de Groot, Elisabetii Bastingius wed. DE ( jROOT, Alletta de Groot, wed. Biscop, Hitgo de Groot.