is toegevoegd aan uw favorieten.

Register ofte namen der kinderen mits de ouders ende getuygen die in de Remonstransche kerke van 's Hage gedoopt sijn, 't sedert den 17en Augustij 1650

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ds. Ki.inckhaamer moeder : Hester Catarjjna Soukens.

kind : Johannes Soukens.

getuige : Makijea Soukens.

2() Nov. 1713 vader : Christoffel Bloitdijn.

Ds. Berghman. moeder : Anna Woi.fswinckei..

kind : Geertruijt.

getuigen : Geertruijt Wolfswinckel, Wii.i.Emia Houtuijn en Anïhoni van Woi.fswinckei..

9 April 171 + vader: Johan Maaki.ani>t.

Ds. Bergman. moeder : Alijda van Emmerik.

kind : Peternel letie.

peete en getuige : Pieterneu.K Maari.ant en Heij ndrik Maari.andt.

11 Julij 1714 vader: Rut Cornki.is van Os.

Ds. Klinkhamer, moeder : Marrichje Jans Stuwaert.

kind : IJi>a Wiens.

getuigen : PieterArisen de keijser en Meijen CoRNEI.isz VAN Os.

IJ Julij 1714 vader: Francois Eaiirentius.

Ds. Klinkhamer, moeder : Maria Overschie.

in liuijs ged. kind: Bartha Justina.

getuigen : Johan Zandbeeck, t Bartiia Justina de Groot, desselfs liuijsvrouw.

12 Aug. 1714 vader : Aelbert de Vet.

Ds. Klinkhamer, moeder : Hendrina Verbeek.

in huijs ged. kind : Gosuinus.

getuige : Neeltje van df. VEER.

2 Sept. 1714 vader : Johannes Maes.

Ds. N. Bergiiman. moeder: Maria van Rijndorp.

kind : Jacoba.

peet: Jacob van Rijndorp.

2 Nov. 1714 vader : Ds. Nicolaus Bergmans.

in huijs ged. moeder : Johanna van Anschot. Ds. V. Klinkhamer, kind : Elisabet.

l>eter : Johannes Bergmans, predikant tot Alkmaar.

10 Julij 1715 vader: Johan Maarland.