Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ds. Ki.inckhaamer moeder : Hester Catarjjna Soukens.

kind : Johannes Soukens.

getuige : Makijea Soukens.

2() Nov. 1713 vader : Christoffel Bloitdijn.

Ds. Berghman. moeder : Anna Woi.fswinckei..

kind : Geertruijt.

getuigen : Geertruijt Wolfswinckel, Wii.i.Emia Houtuijn en Anïhoni van Woi.fswinckei..

9 April 171 + vader: Johan Maaki.ani>t.

Ds. Bergman. moeder : Alijda van Emmerik.

kind : Peternel letie.

peete en getuige : Pieterneu.K Maari.ant en Heij ndrik Maari.andt.

11 Julij 1714 vader: Rut Cornki.is van Os.

Ds. Klinkhamer, moeder : Marrichje Jans Stuwaert.

kind : IJi>a Wiens.

getuigen : PieterArisen de keijser en Meijen CoRNEI.isz VAN Os.

IJ Julij 1714 vader: Francois Eaiirentius.

Ds. Klinkhamer, moeder : Maria Overschie.

in liuijs ged. kind: Bartha Justina.

getuigen : Johan Zandbeeck, t Bartiia Justina de Groot, desselfs liuijsvrouw.

12 Aug. 1714 vader : Aelbert de Vet.

Ds. Klinkhamer, moeder : Hendrina Verbeek.

in huijs ged. kind : Gosuinus.

getuige : Neeltje van df. VEER.

2 Sept. 1714 vader : Johannes Maes.

Ds. N. Bergiiman. moeder: Maria van Rijndorp.

kind : Jacoba.

peet: Jacob van Rijndorp.

2 Nov. 1714 vader : Ds. Nicolaus Bergmans.

in huijs ged. moeder : Johanna van Anschot. Ds. V. Klinkhamer, kind : Elisabet.

l>eter : Johannes Bergmans, predikant tot Alkmaar.

10 Julij 1715 vader: Johan Maarland.

Sluiten