is toegevoegd aan uw favorieten.

Register ofte namen der kinderen mits de ouders ende getuygen die in de Remonstransche kerke van 's Hage gedoopt sijn, 't sedert den 17en Augustij 1650

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kind: Pieternei.le.

getuigen: Jan Wijntjes en Pieternella Messcher.

2 Sept. 1725 vader: Johan Winkes.

Ds. Voege moeder : Petronella Mercer.

kind : Jacobus.

Peter : Jacobus Mercer en de peet : Marga-

rita van nlmigen.

1726, 6 Jan. vader: Mr Jakob de Riemer.

Ds. Voegen. moeder: Joanna Philijpina van Riienen.

kind : Janetta.

Meter : Jannetta de Riemer zijnde zuster van de voorn. Mr Jacob de Riemer. 1 72O, 2-| Febr. vader: Pieter Willf.nks.

Ds. Voege. moeder: Helena van der Burgii.

kind : Grietje Piete.

12 April 172O vader: Claes Caerei. Wiemes. ) bijde van Ds. Klinckhamer. moeder: Margriet Ohlrogs. j Fredikstat.

kind : Johan Carel.

2.5 Juni 1726 vader: Rut van Os.

moeder : Maertje Stuaert.

kind: Jacob.

Peters: Cornelis van Os en Diertje van der Star.

12 Sep. 1726 vader: Mr Govert Bidloo.

moeder : Beatrix Maria van Kampen.

kind : Ai.exandrina Catharina.

getuigen : Anna Catharina van Kampen en Maria van Kessel.

5 Nov. 172O vader : Maerten Ruighaver.

moeder : Clementia de Wildemans.

kind : Lambertus.

getuigen : huijsvrouw van N. BuGERS.

6 Nov. 1726 vader : Cornelis Arenson.

moeder: Joanna Mercer.

kind : Klizabeth.

getuigen: Jacobus Mercer en Ivlizabetii Arenson.