is toegevoegd aan uw favorieten.

Register ofte namen der kinderen mits de ouders ende getuygen die in de Remonstransche kerke van 's Hage gedoopt sijn, 't sedert den 17en Augustij 1650

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kind : Jacomina van Breugel.

getuigen : Cornelia van BrkuGEL en de wed. Beerkendregt.

iq Mrt. 1728 vader : Lucas van Hooghstraeten.

l)s. Klinckhamer. moeder : Grietje van der Meer.

kind : Jan Wii.eem.

meeter : Antje van Hoogiistraeten.

18 April 1728 vader : Philippus Klim.

Ds. Voegen. moeder : Maria Wegen.

kind : Jacobus.

getuige : Anna Arents.

11 J «lij 1728 vader: Mr. Jacob de Riem er.

Ds. Voegen moeder: Joiianna Philippa van Riienen.

in liuijs. kind : Isaak.

peter : Isaak de Riemer deszelfs grootvader. 25 Junij 1728 vader : Jan Wijntjes.

Ds. Voegen. moeder : Pieternella Messchert.

kind : Cornelia.

getuige : Bruno 's Herenberg.

28 Julij 1728 vader: megchiel BluzeB.

Ds. Klinckhaemer moeder : Jacoba FabriECK.

kind : Huijbert.

peter : Rijnira BLUZEE.

7 Nov. 1728 vader : Nicolaes Spanjerbergii.

Ds. Voege. moeder : Marija Keswijk.

kind : Willemmina.

getuigen : Willemina Rootbeen en W11.lemina Spanjerburgh.

12 Dec. 1728 vader : Ds. Jacobus Voegen.

moeder : Catharina de Bije.

kind : Pietek.

peters : Pieter de Bije.

getuigen : Rachus de Bije, Hendrica Gemei.e huisvrouw van Jacob Ankershoek. 10 Jan. 1729 vader : Johanus van Kessel.

moeder : Jacoba Percks.

kind : Pieternella.

peet : Margarita van Buerden.