is toegevoegd aan uw favorieten.

Register ofte namen der kinderen mits de ouders ende getuygen die in de Remonstransche kerke van 's Hage gedoopt sijn, 't sedert den 17en Augustij 1650

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meter : Mevr. Adriana v. Eimborgh wed. van den Hr en Mr Johannes van der Kragï in leven pensionaris der stad Delft. 17 Mrt 1760 vader : Adrianus Ruiciiaver.

Ds. J. Jonkbroer, moeder: Nei.a I,orjê.

kind : Johanna.

Peet : Jan I/jrjc.

22 Maij 1760 vader : Mr Cornelis van de I,ooij.

Ds. J. Jonkbroer, moeder : vrouwe Catharina de Vrij.

kind : Petronella Cornei.ia.

17 Nov. 1760 vader : Nicolaes Alblas.

Ds. J. Jonkbroer, moeder: Maria Nol.

kind : Elizabeth.

2<j Maart 1761 vader: Simon Hendrik van der Craght. Ds. Jacob moeder : Martha Adriana Hottelson.

Jonkbroer. kind: Hendrika.

5 April 1761 vader : Adrianus Ruiciiaver.

Ds. J. Jonkbroer, moeder: Nela iyorjê.

kind : Martinus.

Peet: Clementia de Wildemans, Wed. Martinus Ruichaver.

27 Sept. 1761 vader: Heer Jacob de Riemer Junior.

Ds. J. Jonkbroer, moeder: Juff. Alida Imimink.

kind : Jacoba.

Peter : Mr Jacob de Riemer.

25 Oct. 1761 vader : Anthonij van Voorden.

Ds. J. Jonkbroer, moeder: Hendrica Verbeek.

kind : Hendricus Jacobus.

Peter en Meter: Ds. Jacob Jonkbroer en des zelfs huijsvrouw Catharina Ketelhoed.

18 April 1762 vader: Pieter Metaal.

Ds. J. Jonkbroer, moeder: Catharina Spanjerberg.

kind : Adriana.

peet : Adriana Spanjerberg.

5 Sept. 1762 vader : Adrianus Ruichaver.

Ds. Jonkbroer. moeder : Nela LoRjê.

kind : Clementia.