Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijnde ten doop gelieft door de Grootmoeder Neki.tje IyORiE, huisvrouw van Adrianus Ruijchaver op 27 Febr. 17<>72.5 April 1804 is enz. (zie de vorige gelijk luidende acte).

kind, genaamd Adrianus Leonardus, geboren is in den Hage op den 9 November I7()8 en aldaar ten huize van c'e ouders, op den 11 December 1798 gedoopt is, door Ds. B. van Rees ;

zijnde ten doop gelieft door Neki.tje I,ORié, • wed. van Aors. Ruijchaver.

12 Junij 1804 vader : P. van der Breggen Paauw.

Ds. van den Breggen moeder : Cornei.ia Anna Nozeman.

Paauw aan liuijs kind : Jacoba.

gedoopt, geb. getuige : Jacoba Nozeman.

14 Mei 1804

1 Juli 1804 vader : HENDk Christii Achenbach.

Ds. v. d. Breggen moeder : Trijntje Salverda.

Paauw, aan liuijs kind : Dorothea.

ged. geb. 19 Mei 1804.

22 Aug. 1804 vader : Jan de Quack Janszoon.

Ds. v. d. Breggen moeder : Petronella Johanna van Si.njs.

Paauw, aan liuijs kind : Maria.

ged., geb. den 10 ten doop geheven door Maria van Si.uijs. Julij 1804.

25 Sept. 1804 vader : J acobus Sciiei.tema.

Ds. P.v. d. Breggen moeder : Pietje Enne.

Paauw, geb. 16 kind : Johanna.

Aug. 1804.

18 Oct. 1804 vader : Hendricus Jacobus v. Voorden.

Ds. P.v. d. Breggen moeder : Clara Zeehoff.

Paauw, in huijs ged. kind : Jacoba Josina.

geb. 3 Oct. 1804.

1 Aug. 1805 vader : Bernardus Jacobus Schoon.

Ds. F. LoRié moeder : Anna Geertruid Scheffer.

in huijs ged. kind : Henriettf, Machtii.da.

16 Aug. 1805 vader : Arnoi.dus Abraham de Vries RoBBé.

Ds. P.v d. Breggen moeder : Corneua van Diest.

Sluiten