is toegevoegd aan uw favorieten.

Register ofte namen der kinderen mits de ouders ende getuygen die in de Remonstransche kerke van 's Hage gedoopt sijn, 't sedert den 17en Augustij 1650

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijnde ten doop gelieft door de Grootmoeder Neki.tje IyORiE, huisvrouw van Adrianus Ruijchaver op 27 Febr. 17<>72.5 April 1804 is enz. (zie de vorige gelijk luidende acte).

kind, genaamd Adrianus Leonardus, geboren is in den Hage op den 9 November I7()8 en aldaar ten huize van c'e ouders, op den 11 December 1798 gedoopt is, door Ds. B. van Rees ;

zijnde ten doop gelieft door Neki.tje I,ORié, • wed. van Aors. Ruijchaver.

12 Junij 1804 vader : P. van der Breggen Paauw.

Ds. van den Breggen moeder : Cornei.ia Anna Nozeman.

Paauw aan liuijs kind : Jacoba.

gedoopt, geb. getuige : Jacoba Nozeman.

14 Mei 1804

1 Juli 1804 vader : HENDk Christii Achenbach.

Ds. v. d. Breggen moeder : Trijntje Salverda.

Paauw, aan liuijs kind : Dorothea.

ged. geb. 19 Mei 1804.

22 Aug. 1804 vader : Jan de Quack Janszoon.

Ds. v. d. Breggen moeder : Petronella Johanna van Si.njs.

Paauw, aan liuijs kind : Maria.

ged., geb. den 10 ten doop geheven door Maria van Si.uijs. Julij 1804.

25 Sept. 1804 vader : J acobus Sciiei.tema.

Ds. P.v. d. Breggen moeder : Pietje Enne.

Paauw, geb. 16 kind : Johanna.

Aug. 1804.

18 Oct. 1804 vader : Hendricus Jacobus v. Voorden.

Ds. P.v. d. Breggen moeder : Clara Zeehoff.

Paauw, in huijs ged. kind : Jacoba Josina.

geb. 3 Oct. 1804.

1 Aug. 1805 vader : Bernardus Jacobus Schoon.

Ds. F. LoRié moeder : Anna Geertruid Scheffer.

in huijs ged. kind : Henriettf, Machtii.da.

16 Aug. 1805 vader : Arnoi.dus Abraham de Vries RoBBé.

Ds. P.v d. Breggen moeder : Corneua van Diest.