is toegevoegd aan uw favorieten.

Register ofte namen der kinderen mits de ouders ende getuygen die in de Remonstransche kerke van 's Hage gedoopt sijn, 't sedert den 17en Augustij 1650

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ds. P.v. d. Breggen moeder : Clara Zeehoff.

Paauw aan huis ged. kind : Johanna Karoline.

geb. 19 Febr. 1807.

26 April 1807 vader : Jan Ruichaver.

Ds. P.v. d.Breggen moeder : Lena van Puffelen.

Paauw. kind : AdrianuS Johannis.

geb. 28 Mrt. 1807

Den 23 April 1807 is aan den Kerkeraad ter overtekening aangeboden een Extract uit het Doop Register der Remonstrantsche Gemeente te Zegwaard en Zoetermeer, waaruit blijkt, dat aldaar op den 9 Februari 1800 gedoopt is Maria, dochter van J an Ruichaver en Lena van Puffelen, echtelieden, het kind was geboren 28 October 1799 alhier.

Idem — uit Delft, wraaruit blijkt, dat op 16 Aug. 1801 ten huize van Jacobus Perk door den proponent A. van Waasdijk gedoopt is Neeltje, dochter van voorn, echtlieden en ten doop geheven door deszelfs grootmoeder, Neeltje Porie, zijnde het kind geboren den 1 Juli 1801 alhier.

Idem — 3 April 1803 door Ds, A. van Waasdijk ged. is Petronella , dochter van voorn, echtlieden.

ten overstaan van Petronella liuisvr. van gen. Ds. Waasdijk als getuige, het kind was geboren 9 Febr. 1807 alhier.

31 Maij 1807 vader : Willem August van der Hart.

Ds. v. d. Breggen moeder : Maria Magdalena Verveer.

Paauw, aan huijs kind : Anna Maria Elizabet.

geb. 4 Maij 1807. pete : Elisabet van Alphen.

28 Junij 1807 vader : Daniël Cornelis Bacot.

Ds. F. LoRié moeder : Johanna Adriana Schoon.

aan huis ged. kind : Frans LoRië.

geb. 14 Jan. 1807. getuige : Jacomina Jacoba Vroombrouk, huisvr-

van Ds. LoRié.

1 Aug. 1807 vader : Bernard Jacobus Schoon.

9