is toegevoegd aan uw favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V 1 j. Wij Willem van Gulich etc. doen kont etc. dat wij om beden wille onss lieven gheminden heren ende vaders des hertogen ende onser liever geminder vrouwen ende moeder der hertoginnen van Gulich ende van Gelren hebben qj gescholden ende quijt schelden met dese bneve heren Hennc van Steenbergen, praest tOudemunster tUtrecht neven van allen alsulken saken, ticht ende broeken, als wij tcchen hem ghehadt hebben ende hebben ende mochte hebben yn enigher wijs, van allen voirgeleden tiden thent op huden descn dach datum des briefs, alle arghehst u> geseegt. Presentibus de consilio etc.

Wij Willem ctc. doen kont ote., weert sake dat wij of vmant van onser wegen ghemaent worden mtt toeven of van scholts wegen, die onsc nevc her Henric van Steenbergen praest tOudemunster tUtrecht, mit onsen zeghel besegeit o ghemaect bedde, da. wij dair om «n den praest ~-en li aen sijn guit ende have gheen areh e„ sullen keren of

doen of laten geschien.

Ich Henric van Steenbergen, praest etc. bckenne in desen bricve dat alsulck ghelt ende schout als m m,,nre rekeninge ghescreven steet, die ich nu op smtc Cumbcrts dach ghedaen hebbe minen lieven genedighen herc van Gelren, sal op mij stacn ende nyet op minen heven heren

voirgenoemt.

Ich Henric ctc. bckenne etc. dat ich quijt ghescouden hebbe ende quijt schelde mit desen bneve minen heven genedighen here, hertoge Willem van Gelren, greve van Zutphen ende syne erven ende nacomelinghe, van alre scho tsy binnen brieven of buten brieven, die mijn lieve her voirgenoemt of sijn voirvaderen mij sculdich is of sculdich mochte wesen ende geloven ende zekeren in gulden trouwen