is toegevoegd aan uw favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dair an te doen of doen doen of laten doen ende dien praest of sijnen bade of erven mit den voerscreven ghelde op onsen kost te veyligen ende te doen veylighen in syn zeker behalt alsoe dat he des ghelds zeker sy, sonder arghelist, beheltlich den here van Abcoude alsulker brieve als he heeft op onse tolle te Lobede voirgenocmt. In orkonde etc.

30 September 1385.

Wij Willem etc. doin kont etc. dat voir ons gecomen is Deric van Synderen ende heeft Fyen sijnen echten wijve, (jerardt I'aliken dochter van Sevenher, upgedragen den alingen hof ter Horst, als die gelegen is te velde, te brueke ende tot alre slachtc nutte ende die Luttike Horst mit sijnen toebehoeren, die gelegen sijn in den kirspel the Wilp ende dat alinge guet te Camp, dat gelegen is in den kirspel van Voerst ende heeft dair na up verthegen in behuyff Fyen syns echten wijfs, also dat mit ordel ende mit rechte gewijst wert dat dese vurscreven erfniss Fyen vurscreven ende hoeren rechten erven tot rechter erfnisse erfiike ende ewelike vast ende stede solde bliven, uytgesegen die eygen lude ende den tyns die yn den hof ter Horst heirt etc. Manne, her Walraven van Wye, Otte van Bylant heren Ottensoen etc. Item Deric heeft upgedragen Fyen synen wijve syne goit geheiten die Welle gelegen tot Zijnderen cum omnibus pertinenciis et juribus thent he of sijne erven geven hoere off hoeren erven vc aude scilden vel pagementum. Presentibus ut supra et die in crastino Michaelis Archangeli anno Domini MCCCLXXX quinto.

2 December 1384.

l'ol. 5V. Wij Willem van Gulich etc. doin kont allen luden mit desen apenen brieve ende bekennen dat Johan van Wissem, onse scholtit tot Ruremunde, ons huden up desen dach datum des briefs voir ons, onsen raide ende schepenen van