Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6 Januarij....

Dominus dedit expectanciam ad preces domini ducis sui patris Zesslinch cognato Ottonis de

in ecclesia Zutphaniensi ad predictam canonicalem (?) Datum in die Epiphanie.

7 Januarij....

Dominus dedit Udoni de Bronchorst nato Henrici bastardi expectanciam consimilem ad preces domini de Batenburg-, Datum Sabbato post Epiphanie.

Op den kant staat aangehaald bij de twee laatste acten: i.xxxv, wellicht verkorting voor 1385.

24 November 1389.

Dominus concessit domino N. reddituario litteram sui officii. Datum anno

Item litteram de domo empta erga pre- Domini 1389 in positum. Vigilia Kathe-

Item recognovit xix^ scuta etc. rine.

Require in s.p.

1 Maart 1385.

Fol. 6. Wij Willem etc. doin kont etc. dat wij schuldich sijn van gerechten scolt Heinrich Bonynck Jacobssoen van den Velde hondert goide sware guldene, goit van golde ende gerecht van gewichte of goit payment an anderen golde of sylver yn onsen landen genge ende geven voir die guldene vorgenoemt hoen gelijch goit, te betalen uyt onser beden van Driele bijnnen seven jaren, also dat Heinrich Bonynck of sijne erven die neeste sess jair lanck thocomende viertien guldene of payment dair voir als vorscreven is ende des sevenden jairs sestien guldene boiren sullen uyt onser beden van Driele vorgenoemt. Ende ontbieden dair omme onsen rentmeister, die nu is ende die hir namails wesen sullen

Sluiten