is toegevoegd aan uw favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dominus concessit Johanni Vigen litteras de XII' scutis, prout patet hic in copia.

op den kant der acte staat: Nota CX partc domini prcpositi.

12 Januarij 1385.

Wij Willem etc. doin kont etc. dat wij georloft hebben ende oirloven avermids desen brieve Gadert van Stramprade, onsen munter, Johan Thomaes van Mechgelen ende Bertholt, gebruedere, sijne gesellen, onse munten tc slam ende te maken. Also eynen eytliken onsen gulden also guct als die hertoge van Hollant, onse lieve gemynde here, nu ter tyt tot Dordrecht doyt slain, dats te weten eyne yetlike mark golds XX craet ende eynen halven. Ende die mark go s van onsen gulden sal eynen greyn beter syn dan die mark van den llollantschen gulden. Voirt so sal desen onsen gulden up die Troyesche mark gain LXX ende eyn quartier van eynen gulden. Voirt so en sallen dese vurscreven onse munter de vurscreven gulden nyct vorder verantwerden dan in onsen munten mit lioere werdenen ende nut hoere bussen. Voirt so hebben wij voir ons ende onse nacomelingen Gadert ende sijnen gesellen vurscreven gelaift ende gelaven in goiden truwen avermids desen brieve sij in allen hoeren rechten te halden ende te doin halden als hoere alde principale brieven halden ende begrepen, sonder argelist. In orkonde etc. Datum anno Domini MCCCLXXX quinto feria quinta post Epiphanie.

De volgende dertien regels staan omgekeerd geschreven onder aan fol. 8v. en behooren waarschijnlijk bij de acte van 7 J«"Ü >385. dic dc Schcelc fol. 8 beslaat.

Hir waren aver ende an onse lieve here van Gelre ende mit hem her Willem, here van den Berge ende van Bijlant, her Gherit here van Werdenberg, her Johan van lloentseler