is toegevoegd aan uw favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

screven thollner of anders ymant yet dair af boere, ende ontbieden dair omme onsen thollner tot Nymegen ende die dan tholneer sijn sullen up onsen vorscreven thollen, dat sij heren Willem ende sijnen wijven ende horen baden ende gesynde vorscreven dair an nyet hinderen en sullen ende laten hoen die vorscreven gulde jairlix ende alle gebroech dair af boren als vorscreven is. Ende up dat an betalinge deser vorscreven lijftucht gheen hijnder of vertreck en geschie als vorscreven is, so hebben wij voir ons, onse erven ende nacomelingen overgegeven dat men die vorscreven lijftucht nyet en sal, noch en mach besetten of bekummeren overmids onse gerichte bynnen steden of buten steden noch nerghent yn onsen landen. Alle dese vorscreven voirwerde ende punten hebben wij hertoge vorscreven voir ons, onse erven ende nacomelinge gelaift ende gelaven die yn goiden trouwen te halden, sonder alle argeliste. In orkonde etc. Datum anno Domini MCCCLXXXV proxima feria imta post Martini episcopi hyemalis.

31 October 1385.

pol. ii. Wij Willem etc. doin kont dat omme gonsten wille die wij hebben tot Elbert van Eile Derixsoen, onsen sluter tot Gelre, omme mannigen truwen dienst den he ons manchwarf gedain heeft ende noch doin mach, hebben avergedragen mit dienselver Elbert als van der scholt die wij hemschuldicli waren ende sijn, die sich geloipt te samen up vijf hondert XXIX alde scilde en xxiv| heren groten, also dat wij hem ende sijne erven bewijst hebben dye vorscreven vc ende xxv alde scilde ende xxiv£ heren grote te boren uyt onsen allen gulden, renten, pachten ende schattingen onss lands van Gelre, dair die selve Elbert eyn sluter af is, up jaren ende terminen hir nabeschreven. Als 11= alde scilde, g°it van g°lde ende gerecht van gewichte of payment dair voir gelich goit, nu yn desen jair up sent Mertinsdach des