is toegevoegd aan je favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wail te betalene nu sent Mertins misse neest to komende yn den wijnter of bynnen vertennachten dair na neest volgende onbevangen. Ende wij sullen heren Reynald, onsen neve of sijne erven ende horen baden, den sij omme dat geit senden sullen, veiligen ende doin veyligen up onse verluyst ende kost tot Ghenp of tot Ravensteyne, yn deser twyer stede eyn die he of sy kiesen sullen. Mer were sake dat wij des nyet en dede ende wij up den termijn vurscreven yn deyle of te male versumelich worden, dat Got verhueden moit, so hebben wij gelaift ende gelaven yn goiden truwen overmids desen brief dat wij als dan tot maninghen heren Reynalds, onss neven vorgenoemt of synre erven of he nyet en were of hoirs baden, vier goide manne mit acht perden senden sullen tot Ghenep of tot Ravensteyne, yn eyn deser twyer stede willic hoer sy kiesen sullen, alle dair te leisten tot goider lude wijse ende nyet van danne the scheiden, wij of onse erven en hedden hem of sijnen erven van alsulken gelde vorscreven als hoen onbetailt were ghentsliken ende al genoich gedain, ende eyns mans kost mit tween perden die sij wardeynt ende wardt van wegen onss neven van Brederode of sijnre erven ynder leistinghen vorscreven sullen wij betalen. Alle argelist uytgeseget. In orkonde etc. Datum anno Domini MCCCLXXX quinto circa Cecilie.

Consimilem litteram habet dominus Brederode ad festum sancti Martini proximum ad unum annum. Item ad II et ad lil, ad Uil, ad V, ad VI, ad VII, ad VIII et ad IX, pro summa XHM Vc scudatorum competencium ipsi etc.

Hic notandum quod de XXXIP' scudatis, que dominus dux in composicione promisit domine de Bles .., solvit prepositus ipsi domine de Bles.. IIM VF scudata, et solvit dicto Tengnagel illlM HHC XXXVI scudata, prout patet sua com-