is toegevoegd aan uw favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

also lange ende also ducke hoen des noyt geboeren mach, durende na datum des briefs een gantze jair langk ende nyet langer, sonder argelist. In orkonde etc. Gegeven int yair onss Heren MCCCLXXXV up sente Cecilien avont.

Augustus 1385.

Fol. 18. Wij Willem etc. doin kont etc. dat wij sculdich sijn van gerechten schout Johan Yygen ende Peter Collart ende hoeren erven XIK goide aude guldenen scilde etc., voir wilke summe gelds vurscreven wij die vurscreven Johan ende Peter ende hoere erven gesat hebben ende setten mit desen brieve yn onse halve tholle upter Wale tot Nymegen, alle jair dair af te boeren IIIC aude scilden of payment dair voir als vurscreven is, yn afslach der Xllc aude scilde vurscreven thent dat Johan ende Peter vurscreven of hoen erven die vurscreven summe als Xllc aude scilden vurscreven alinclich geboirt ende ontfangen hebben, mit vurwerden wert dat up eynich jair vurscreven nyet also vole queme van onsen halven tholle vurscreven dat Johan en Peter vurscreven of hoere erven die driehondert aude scilden of payment dair voir als vurscreven is nyet alintlich geboeren en konden, so soilen sy ynden anderen jairen dair neest volgende alsulk gebrek als hoen dan dair of were voirt boeren uyt onsen halven tholle vurscreven, thent sij gentsliken ende altemale die vurscreven XIIC aude scilden of payment dairvoir als vurscreven is geboirt ende ontfanghen hebben. Ende voirt so sal Johan Vijge vurscreven onse tholneer tot Nymegen bliven na yngehalt sijnren voirbrieve die he van ons dair up heeft. Ende wert dat he ons yet verlegede of voir ons gelaveden of voir ons uytgeven avermids onsen bevele etc. Ende wij gelaven yn goiden truwen voir ons ende onse erven Johan Vijge vurscreven ende sijnen erven nyet ontsetten, noch doin, noch laten ontsetten van onsen tolle tot Nymegen vurscreven hoen en were irst genoich gedain