is toegevoegd aan uw favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en soilen richten, noch doin, noch laten richten bynnen tween jaren na datum des bricfs, sonder argelist, etc.

') Van 16 Nov. 1385, zie Nijhoff III, n'. 110.

Wij Willem etc. doin kont etc. Oft sake weer dat Giesbcrt die Koek van Werdenbcrgh, nu ter tijt onse amptman tot Bomell yn Bomelreweert ende Tyelreweert, ennygen antast of anvangk dede an ymants lijff of guit, omme sake wille die rurende of comende weren van onss amptswegen vurscreven, dair doitslach of anders ennich kenlich ongevall af queme, dat Got verhuden moit, dat wij, noch onse erven van Giesbert vurscreven of sinen erven, noch van allen dengenen die mit hem dair aver ende an weren, ghene broeken noch beteringen dair af vorderen of eysschen en soilen, noch doin, noch laten eysschen van onser wegen in ennyger wijs, sonder argelist. In orkonde etc.

Fol. 2 2v. Ruloff van Holthuyscn tuchtigt Bccrtc Henrix dochter van Ampsen, zijne vrouw, met het goed Ruerloe, leenroerig aan Gelre.

29 September ....

Wij Willem etc. doin kont etc. dat wij ontfangen hebben van Obertine van Montefya ende sinen gesellen, lomberden tot Ruremunde, tweehondert Gelrissche gulden die, sij ons an gereden gelde geanreyekt ende wale betailt hebben, in afslach alsulken driedusent gulden, die sij ons noch geven solden als van hoeren brieven, privilegiën ende vriheiden, die sij van ons hebben soilen, van wilken IIC gulden vurscreven wij voir ons ende onse erven die vurscreven onse lomberde qwijt, los ende ledich gesehouden hebben ende schelden avermids desen brieve ende hebben gelaift ende gelaven die vurscreven tweehondert gulden nyet anderwerff te vorderen, noch te heisschen, noch doin, noch laten eysschen