is toegevoegd aan uw favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wederseggen van onser wegen. Alle argelist etc. Datum anno Domini millesimo trecentesimo octuagesimo septimo, feria quinta post Processi et Martiniani.

12 Maart 1388.

Wij Willem etc. doin kont etc. bekennen dat wij purlich omme Gaids wille gegeven hebben ende gheven Otten des Hogen, clerck, die irste canonix pravande, die verschient ende vervelt na datum des briefs in qnsen gaidshuyse te Zutphen, ende gebieden u deken ende capittel onss gaitshuys vurscreven so vroe als die vurscreven pravende verschient, dat gi ongelett sonder meer versuekens an ons denselven Otten ynleyden ende ontfangen up dieselve pravande, so dat hem dair ghene brieve anletten en soilen, die wij voir datum des briefs gegeven hebben of geven moigen ymande. Ende op dat die selve Ott des te wisser sij, so is dat onse wille dat gi hoen geven also vroe gi desen brieve gesien hebt canonicatum mit u te chore te gain, so onse canonike mit u plegen te gain na gewonten onss gaidshuys vurscreven, in eyn recht tuych etc. Anno LXXXVIII feria quinta post Letare.

17 Maart 1389.

Wij Willem etc. doint kont etc. ende bekennen avermids desen brief dat wij voir ons ende onse erven sculdich sijn van gerechter schout heren Wolter van Vossem heren Sanderssoin, ridder ende vrouwen Margareten, sijnen echten wijve, of hoeren erven als sij nyet en weren, vierhondert vijf ende twijntich Gelrissche of Hollantsche gulden, die wij voir ons, onse erven gelaift hebben ende gelaeven yn goiden truwen avermids desen apenen brief heren Wolter ende vrouwen Margareten vurscreven of hoeren erven wale the verrichten ende te betalen, up dat hogetijt Kirsmisse na datum des briefs neest toekomende of bijnnen vierthien-