is toegevoegd aan uw favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bewisingen ende betalingen van allen renthen, gulden, pachten, beden ende schattingen vurscreven ende schelden voir ons, voir onse erven ende nacomelingen Elbert vurscreven ende sijne erven los, ledich ende qwijt van alre rekeningen, bewisingen ende betalingen vurscreven, beheltelich ons ende onsen erven twee ende viertich verken speecs, tweehondert hoenre, tweehondert vier malder twee vate een spint roggen, hondert seven ende taclitentich malder ende drie spint even, Gelrissche maten, die Elbert vurscreven ons of onsen rentemeister sculdich blijft the leveren up onse huys tot Gelre. Ende wij bekenne voirt voir ons ende voir onse erven dat wij Elbert vurscreven ende sinen erven sculdich bliven negenthien goide zware gulden aude scilde, XLlTI g. voir den scilt gerekent, negen ende twijntich groten ende twee Brabantsche. Ende willen dat he of sijne erven dat vurscreven geit heffen ende boeren uyt onsen renthen onss ampts van Gelre vurscreven ende rekenen ons dat yn deser irster rekenyngen die he of sijne erven ons of onsen erven doin sullen, sonder argelist. In orkonde etc. Gegeven int jair onss Heren dusent driehondert vijf ende tachtentich up sente Margareten dach der heiliger joncfrouwen.

1387.

Fol. 24V. Wij Willem etc. doin kont etc. Want wij Obertijn van Montefya ende Anthonijs Rutherssoen van Montefia, sijnen neve, lombarde ende coiplude, gesat ende gemaict hebben onse lombarden tot Ruremunde, in allerwijs als die brieve dat begripen die wij hoen dair up gegeven hebben. Ende want onse lieve vriende burgemeistere, scepenen ende rayd der stat van Ruremunde mit ons ende voir ons in den vurscreven brieven gelaift hebben, verbonden stain ende besegeit hebben, soe gelaven wij in goiden truwen voir ons, onse erven ende nacomelingen dat wij die vurscreven