is toegevoegd aan uw favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

25 Julij 1386.

Wij Willem etc. doin kont dat Johan van Hoemoet, onse lieve zwager ende amptman in Overbetuwe, ons voir ons ende onsen rayde ende dien schepenen van onsen vier steden van den arapt vurscreven, van allen upboeren ende uitgeven dairtoe behoerende ynder weken na Paischen neest geleden, van den goidens dage na den Sonnendage inder vasten als men singht Judica in den jaren onss Heren dusent driehondert vijf ende tachtentich, thent des goidens dages nae sente Walburgen dagen neest geleden, goide bescheidelike bcwisinge ende rekenijnge gedain heeft, als dat ons des wale genueght ende bedancken ons goider rekenijngen. In wilker rekenyngen Johan vurscreven ons sculdich blijft dirtich alde scilde ende seven ende twijntich placken, den fol. 26. alden scilt voir viertich Dordersche placken gerekent, beheltelich Johan van Hoemoet vurscreven ende sijnen erven alsulker brieve als he van ons heeft sprekende up dat ampt van Overbetuwe vurgenoemt, die in hoere alinger macht bliven soilen, uitgenamen alsullich hantgelt als die brie\e inhalden, des he ende sijne erven ons, noch onsen erven voirtmeer nyet rekenen en soilen, noch manen, sonder argelist. In orkonde etc. Gegeven int jaer onss Heren dusent drie hondert LXXXVI up sente Jacobsdach.

1385-

Wij Willem etc. doin kont etc. dat ons heer Gisebert die Koek, doempraest tUtrecht, geleent heeft an gereden gelde dusent goiden gulden, alsulker munten als men nu ter tijt sleet in onser stat van Arnhem, welke dusent gulden wij hem of Henrich van Est gelavet hebben, voir ons, voir onse erven bi onser truwen ende sekerheit wale the betalen, of den enen van hem beiden die des thegenwerdigen brieve mechtich is upten Meydach naest comende of bynnen acht dagen dair na onbegrepen. Wert sake dat wij des nyet en