is toegevoegd aan uw favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vurscreven doin kont etc. dat went onse lieve soen ende brueder her Willem, hertoge van Gelren ende greve van Zutphen, scu'ldich is onsen lieven neve heren Willem, here van Abcoude ende van Duersteden, tweelf dusent auden scilde van geleenden gelde, die he hem bewijst heeft te boeren ende die he boeren sal uyten tholle tot Lobede, geüke die brief dat ynhelt die die here van Abcoude vurscreven van onsen lieven soen ende brueder vurscreven hir af heeft. Soe ist, dat wij avermids begerte ende bede onss lieven soens ende brueders vurscreven consentieren ende confirmieren alle alsulke brieve, als die here van Abcoude vurscreven van desen XIIM aude scilden vurscreven heeft sprekende upten vurscreven tholle ende kennen dat dese dingen bi onsen consente ende wille ende gededingt sijn. Ende hir omme ende aldus soe ist, dat wij bij rade ende goitduncken onss raids ende onser vriende, die wij hir over hebben geroepen, geloeft hebben ende geloeven in goiden truwen onsen lieven neve, den here van Abcoude vurscreven, wert sake dat onse lieve soen ende brueder, die hertoge van Gelren greve van Zutphen, aflivich wurde, des of Got will nyet syn en sal, eyr die here van Abcoude vurscre\ en dese vurscreven XIIM aude scilden uyten vurscreven tholle vol ende all geboirt hed, na yngehalt sijns briefs die he van onsen lieven soen ende brueder vurscreven hir af heeft ende dese vurscreven tholle an ons queme, dat wij dan den here van Abcoude vurscreven of sijnen erven gebreke sijns des hem van desen XIIM auden scilden ontbreke sollen laten heffen ende upboeren uyten vurscreven tholle, tot allen tiden gelikerwijs of onse lieve soen ende brueder vurscreven ) n levendigen lijve were, na yngehalt sijns briefs die he \ an onsen lieven soon ende brueder vurscreven hir af heeft ende dair en willen wij, noch en sullen, den here van Abcoude vurscreven of sijne erven gebreke sijns nyet yn verkorten noch doin verkorten. Alle argelist ende alrekunne behen-

9