is toegevoegd aan uw favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geven sal in onse hant. Ende wert sake, dat hir namails yemant maende myt des huys brieve van Tyel die her Johan vurscreven had gegeven als van schouts wegen, die en sullen die brueder van den Duyschenhuyse nyet hauden noch betalen. Voirt alsulke schout als her Johan vurscreven sculdich is up huden desen dach, huden of namails sculdich mocht werden, die sal he selven betalen ende die brueder van den Duytschenhuys sullen dair quyt af wesen, doch alsulke witlike scout als her Johan vurscreven sculdich is ende gemaict heeft die wile he commenduer tot Tyel was, wilke scout die men die selve scout sculdich is sweren willen hem onbetailt te wesen ende in orber des huys van Tyel gecomen, die sullen betalen die brueder van den Duytschen huyse vurscreven. Voirt ist onse seggen, want wij heren Jans, onss lieven neven vurscreven, dyckwille bij ons behoeven, dat men hem jairlix alsoe lange als he levet, uyt den Duytschenhuys van Tyel ende uyt alle hoeren goiden gelegen in onsen lande van Gelren toebehoerende der balyen van Utrecht sal geven hondert gulden onser munten van Gelren of payment dat yndertijt der betalingen dair voir gemeenliken genge ende geve sal syn, mede sijne noeddorst te copen ende sijne cost mede te doin, als die een helft hem of sijnen gewairden bade tot sente Victoirs misse neest comende ende die ander helft tot Paischen dair na neest volgende ende also voirt jairlix also lange als he levet, tot Nymegen te betalen in sente Janskirke of bijnnen viertiennachten na ilken termijne vurscreven onbegrepen. Ende wert sake dat her Johan vurscreven of sijnen gewairden bade van den vurscreven gelde nyet voldain wurde als vurscreven is, so mach he dair up teynden den viertiennachten vurscreven ilks dagen rekenen te scaden enen hal ven gulden der munten vurscreven, ter tijt thoe dat die hoeftstel mitter pene vol ende al betailt were. Mer wert sake dat heren Jan vurscreven ende sijnen gewairden bade dat