is toegevoegd aan uw favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

up Veluwe sculdich sijn twee dusent goide alde guldenen scilde etc., van wilken gelde vurscreven wij of onse erven ende nacomelingen betalen soilen Gadert vurscreven of sijnen erven dusent alde scilde nu sente Andries misse naest comende ende dusent aude scilde nu sente Andries misse neest comende vurscreven aver een jair dair na neest volgende, wilk vurscreven geit Gadert vurscreven of sijne erven van onsen wegen heffen ende boeren sullen uyt onsen alingen renthen, pachten, thienden ende gulden ons tobehoeren yn onsen alingen lande van Epe ende yn den Nyenbroike, yn alsulker maten dat Henrich van Herwen, onse rentmeister nu ter tijt ende so wie onse rentmeisteren up Veluwen sijn sullen in den tiden als sich dat geboirt, sullen van nu sente Margareten misse neest comende jairlix die vurscreven onse alinge renthen, pachten, thienden ende gulden yn den ampten van Epe ende yn den Nyenbroike vercoepen als sij hogeste moigen, ende alsulk geit als die alinge renthen, pachten, thienden ende gulden gelden, doin verborgen te betalen up die vurscreven twee termine Gadert vurscreven ende sijnen erven ende alsulk geit als men ons dair sculdich is an hoir hant te betalen. Ent wert dat Gadert vurscreven of sijne erven dair an yet averliep, dat sal onse rentmeister vurscreven boeren ende ontbreke dair an yet, dat sal men hem yn den na jaeren dairna neest volgende verrichten, betalen ende an hoere hande doin verwissen uyten alingen renthen, pachten, thienden ende guldenen vurscreven als vurscreven is, thent hem alinclich genoich geschiet were van den IIM auden scilde vurscreven als vurscreven is ende ontbieden onsen richteren up Veluwen die in dertijt sijn sullen dat sij Gadert vurscreven ende sijnen erven die vurscreven renthen, pachten, thienden ende gulden alinclich als dat geboirt ende verschinen buten cost Gaderts of sijnren erven doin leveren. Ende ontbieden Henrich van Herwen, onsen rentmeister, dat he gelave tgegen dese.