is toegevoegd aan uw favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

701. 63. Wij Willem etc. doin kont etc. dat wij ontfangen ende angenamen hebben, ontfangen ende annemen, mit desen brieve voir onse joeden Johel van Worms mit sijnen wijve ende mit sijne broedigen gesijnde ende mit aliken sijnren zweger vrouwen. Also dat die vurscreven Johel, sijne wijff, sijne broedige gesijnde ende alike vurscreven hebben ende gebrueken soile, thien jair langk na datum des briefs naest volgende, alle des rechten, gewonten ende privilegien die andere onse joeden in onsen lande wonaftich hebben ende te gebrueken plegen ende gehat hebben ende te gebrueken plagen, na yngehaut der brieve die onse andere joeden vurscreven dair af van ons hebben. Ende sullen ons dienen ende gheven illix jairs van den vurscreven tyen jaeren tweelf goide zwaere guldenen voir sent Walburgen dagen in den Meye, die vurscreven tweelf gulden irst an te geven nu sente Walburgen misse neest tocomende aver eyn jair. Alle argelist etc. In orkonde. Ende hebben gebeden burgermeisteren, scepenen ende rayt onser stat van Ruremunde, dat sij Johel ende sijnen wijve ende sijnen broedigen gesijnde ende aleken vurscreven tot hoeren yngeseten burgeren ontfangen ende hoen alle des rechten gewonten ende privilegien laten gebrueken ende hebben, die andere onse joeden in onser stat vurscreven te hebben ende te gebrueken plegen ende gehat hebben ende gebrueken plagen, na innehalt der brieve die andere onse joeden van ons dair up hebben ende dat die vurscreven burgermeistere, scepenen ende rayt onser stat segel van R.uremunde bi dat onse an desen brieve willen hanghen te getuge deser dinge vurscreven, dat wij burgermeisteren, scepenen ende rayt van Ruremunde vurscreven gedain hebben omme beden wille onss lieven ende genedigen heren shertogen van Gelren etc. Datum etc.

Simuli modo pro Zelichman Nathanssoin van Berken ende David sijnen oem cum uxoris et familia pro censu xx