is toegevoegd aan uw favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van Hemert ende dan vorder mit hoeren rechten anval ende to behoerten elx jairs om vier aude scilde der monten voirscreven. Voirt onse derdel van onsen veerstat tot Wike also ons dat to behoert, elx jairs om zoeven alde scilde der monten voirscreven, welck jaeren voirscreven dueren solen twentich jair lanch na datum sbriefs. Van welker verpachting^ Claes vurscreven of sine erven ons of onsen nakomelingen dat vurscreven geit betalen soilen elx jaers op sinte Peters dach ad Cathedram. Ende geloven voir ons, onsen erven ende nakomelingen Claes voirgenoemt of sinen erven in goiden trouwen an der zande, weerdeken ende veerstat voirscreven vast, stede ende onverbreckelich te halden ende te doen halden. In orkonde ons segels an desen brief gehangen. Ghegeven int jair ons Heren MCCC ende tnegentich des Woensdages na den Sonnendage Oculi in der vasten.

Sigillatum iussu domini ducis per dominum H., prepositum sancti Salvatoris, presentibus de consilio, dominis Woltero de Ysenderen, Wilhelmo de Drueten et Johanne de Velden, militibus.

9 Januarij 1390.

Wij Willem van Gulich, bider genaden Gaids hertoge van Gelre ende greve van Zutphen, bekennen avermids dezen apenen brieve dat wij verpacht hebben ende verpachten Herberen van Ysenderen die helft van eenen rijswerde mit sinen zanden, anval ende thoebehoeren ende mit vertyen mergen lands die dair an liggen, yn alre maten soe die her Arndt van Hoerne, ridder, liggende had yn den gericht van Tyele ende yn den kirspel van Wamel ende ons van heren Arnt vurscreven vervallen ende ankomen sijn. Ende voirt die helft van sessende dertich mergen landts tot goder maten, die die selve her Arnt liggende had yn dien kirspel van Wamel vurscreven bijnnendijcks, zoven jair