is toegevoegd aan uw favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

enigen schaden leden off verlies, an gevencknissen, an perden off an reisigen haven, dat verlech ende den schaden ende verlies vurscrcven sall he slain ende rekenen up dat ampt vurscreven tot bescheideliker bewisinge als vurscreven of te doin. Ende wert, dat Gadert off Arnt vurscreven off die ghene die van Gaderts wegen vurscreven dat vurscreven ampt mit onsen willen sall bewaren ymant omme des ampts wille antasteden en dair ongeluck van dootslage off van wondingen yn viel, des soelen wij hoer hoefftheer wesen Fol. 70. ende dair mede en sullen si weder ons niet misdoin. Ende voirt wij en soilen Gadert vurscreven off sijnen erven van den vurscrcven ampt nyet ontsetten noch doin noch laten ontsetten, wij en hedden hem off sijnen erven yrst genoich gedain vol ende quijt wail van allen verlech, schaden ende verlies vurscreven. Alle dese punten vurscreven hebben wij hertoge en hertoginne vurscreven vur onss, vur onsen erven ende nacomelingen Gadert vurscreven ende sijnen erven gelaeft ende gelaven yn gueden truxven vast, stede ende overbrekelich te halden ende te voldoin, sonder argelist. In orkonde etc. Gegeven int jair onss Heren MCCC ende negentich up sentc Jansdach nativitatis Baptiste.

26 Junij 1390.

Wij Willem van Gulich etc. bekennen mit desen brieve dat wij bij rade ende goitduncken onser rait ende vriende ende sonderlinge Gaderts van Stramprade, onsen lieven knape ende reyntmeister in onser Veluwen, uytgegeven ende verpacht hebben Derich Deus van Avezaet onse weerden, die ene geheiten des Grevenweert, die ander geheiten die Calverweert ende Vl£ margen lands gelegen opten Hage van Wageningen, twelff jair langh, die yn gaen solen in den jair als men scryfft XCII neestkomende, elx jairs ons off onsen erven dair aff te betalen C ende XX VUI alde schilde, die ene helft betalen upten heiligen