is toegevoegd aan uw favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tiehten wilker kunne dat die syne off weren ende in wa maniren die geschiet sijn, thent up huden desen dach datum dis briefs, onss gentzliken ende altomail genoich gedain heefft, also dat ons des wail genoicht ende mit onss dair aff alinclich verliket ende gescheiden is ende wij hem ende sijnen erven dair aff los ledich ende quyt, sonder alle argelist. In orkonde etc. Gegeven imta. Presentibus, Arnoldo de Gruythuys et Gerardo Stramprade.

Julij

Mijn here heefft ontfangen tot dienstluden die sicli quijt gecofft hebben van Wolter, here van Voerst, Betten die Heynen Pannards dochter was ende nu is echte wijff Maes Gerits soens van Baer, Alart ende Henric oere soene, Aleit ende Swene hoer dochtere. Datum Rosendael feria llllta post Jacobi apostoli maioris.

Item is te weten, dat Ermgart dochter Betten voirscreven, die echte wyff is Rusen Lubberts Otgerssoen, Maes ende Herburgh der vurscreven Ermgarden kindere, sich mede quyt gecofft hebben ende hebben geseten, jair ende dach ja wail drie jair ende hebben sich onsen genedigen heren met gebaden ende wenen, bij Baer in den landen van Zutphen.

25 Julij

Fol. 73v. Wij Willem van Gulich etc. doen kont allen luden ende bekennen mit desen apenen brieve dat wij van gerechter srholt sculdich sijn Wolther van Averryn twe dusent Gelressche guldene, goit van golde ende recht van gewichte, off gelych payment dair voir in den tijden der betalingen dien vurscreven guldene gelych goit in onsen landen genge ende geve, voir wilke summe gelds vurscreven wij vur ons, onse erven ende nacomelingen gesatt ende gemaict hebben, setten ende maken, mit desen brieve Wolter vurgenoemt

4