is toegevoegd aan uw favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gelaifft ende gelaven in gueden truwen Wolter vurscreven ende sijnen erven vaste, stede ende onverbrekelich te halden ende te voldoin, alle argelist uytgescheiden. In orkonde etc. die Jacobi apostoli maioris.

31 Julij 1390.

Fol. 74. Wij Willem van Gulich etc. doen kont allen luden mit desen apenen brieve dat want wij bij raide ende goitduncken onser raide ende vriende gemaick hebben Willem Roevet onsen amptman tot Tiel, tot Zandwich, tot Zoelen, tot Kesteren, in onsen lande van Nederbetue mit sijnen tobehoren, soe bekennen wij wert dat he off ymant omme des ampts wille onse broken te vorderen wolde antasten ende dair ongeluch yn viel van dootslach off anders dat wij dair sijne ende dergene die hem tot onser behueff dair thoe behulpich weren sullen hoeftheren wezen ende dat sij dair mede ghene broken tegen onss misdoin en sullen. Alle argelist uitgeseget. In orkonde etc. Gegeven int jair onss Heren MCCC ende XC des Sonnendages na Pantaleonis.

13 Augustus 1390.

Wij Willem van Gulich etc. ende wij Katherina van Beyeren etc. doin kont allen luden ende bekennen voir ons, onse erven ende nacomelingen dat wij van gerechten scholt sculdich sijn Agnesen van den Gruithuys, die echte wyff plach te wesen des seligen Henrich van Herwen ende hoiren kynderen, die sij van den vurscreven Henrich gewonnen heft ende hoiren erffgenamen, vier dusent goide Gelresschen gulden goit van golde ende gerecht van gewichte off gelijch payment dair voir den vurscreven guldenen gelijc goit. Wilke summe gelds die selve Henrich doe he leefden ons tot onsen orbar verlacht heft. Ende wij dairomme sijnen wijve ende kijnderen vurscreven off hoiren erven die summe gelts vurscreven wijsen te heffen ende te

{ \