is toegevoegd aan uw favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ende om beden willen onss lieven gnedigen heren ende vrouwen van Gelre vurscreven onse segele bij die hoir an desen brieff gehangen. Gegeven int jair onss Heren MCCC ende XC des Saterdages nae Laurencii martiris.

Wij Willem etc. doin kont etc. ende bekennen dat kijndere ende erffgenamen seligen Henrich van Herwen, die onse overste rentmeister van allen onsen landen ende onss rentmeister ende amptman onss lands van Veluwen plach te wesen, ons goide bescheidentlike bewysinge ende rekeninge gedain hebben van den oversten rentmeisterampt, van allen onsen landen ende van den renthemeisterampt ende richtampt onss lands van Veluwen mit allen hoiren thoebehoeren ende van allen sak en die selige Henrich vurscreven van onss ende van onser wegen te doin heft gehadt van den jaire onss Heren MCCCLXXXVI up des heiligen Crucis dach Exaltatio, thent int jaire onss Heren MCCCLXXXIX up sente Nycolaus dach neest geleden, alsoe dat ons des walc genoight ende wij seligen Henrich, sijnen kyndere ende erfgenamen vurscreven des bedancken ende schelden sij ende hoire erven ende alle die ghene die hem die vurscrevem ampte ende saken hebben helpen bcwairen dair aff los, ledich ende quijt voir ons, onse erven ende nacomelingen, sonder argclist. Datum ut supra anno et die.

26 Augustus 1390.

Fol. 75. Wij Willem van Gulich etc. doin kont allen luden etc.

ende bekennen dat wij bij rade ende goitdoncken onser rade ende vriende bevalen hebben ende bevelen mit desen selven brieve Otten Bollixsoen onse borgh ende huys tot Amersoyen mit sinen thoebehoeren the bcwairen, alsoe dat he ons ende als wij nyet en weren onsen erven ende nacomelingen off onsen lieven neven, rait ende onsen renthemeister heren Henrich van Steenberghen, praist van