is toegevoegd aan uw favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mij verwilkert hebbc ende gesatt ende hebben gesekert ende gelaift yn goiden truwen dat ich die vurscreven borgh ende huys tot Amersoyen mit hoiren thoebehoiren yn behuyff mijns genedigen heren, sijnre erven ende nacomelingen sal truweliken bewairen ende hoen off den praist vurscreven yn hoire behuyff sal apenen ende vvederleveren tot allen tijden, als sij off hoire ennich des an mij gesijnnen gelijck vurscreven steet. In orkonde des soe hebbe ich Ott Bollixsoen vurscreven mijnen segel an desen brieff gehanghen. Ende wij Johan en Derich Stolt, gebruedere, bekennen dat wij gelaift gesekert ende geswaren hebben then heiligen mit onsen vader vurscreven alle punten vurscreven te vollenbrenghen gelyc vurscreven steet, wilke punten all ende eyn ygelich sunderlinge wij Egen Voss, Egen Wolterssoen, Johan Ludolph, Geneman, Gerit Loyensoen, Johan Loye Vosssoen, Johan Stolt Corfssoen ende Johan Stolt Gunselenssoen vurscreven hebben gesekert ende gelaift yn goiden truwen ende dair voir onse lyve ende guede verbonden yn allen manieren als vurscreven is. Alle argelist uytgeseget. In orkonde ende getuich der wairheit hebben wij Johan ende Deric, gebroidere ende wij burgere vurscreven onse segele an desen brieff gehangen, anno et die ut supra.

27 Augustus 1390.

Fol. 76. Wij Willem etc. doin kont etc. dat wij bij rade en goitduncken onser rade ende vriende gemaict hebben ende gesat maken ende setten mit desen brieve Herman van Wij onsen amptman ende richter yn onser stat van Thiel ende yn onsen gerichte tot Zandwich, tot Kesteren, tot Soelen ende yn onsen lande van Nederbetu, mit allen sinen thoebehoiren, alsoe dat he aldair van onsen wegen richten, vorderen ende boeren sall alle broeke, hoege ende leghe, groit ende cleync. Oic hebben wij Herman vurscreven onsen dijckgreve yn onsen lande van Nederbetuwe mit sinen thoebehoeren ge-