is toegevoegd aan uw favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ende in der formen als die brieve ynhalden off dat die burgen ende ghisele die wij hem gesatt hebben nyet in leistinge noch giselscepp en quemen ende oick neyt en hielden als die vurscreven brieve ynhalden ende oick off eynich hindernisse off krot daer ynne gevielen. Ende oick off die vurscreven her Herman ons buten brieven ende sekerheit enich geit off guet leenden off verleechde, dat he mit beschedenre bewisinge bijbrengen muchte ende hem dair aiff nyet genoich en geschieden tot sijnre maninge onvertoicht, so moigen ende soilen die vurscreven her Herman, sijne erven off helder des brieffs ende anderre brieven die he van ons heefft off krigen mach sich alletijt ende up allen steden, id sij te water off toe lande, aen onsen lande, luden ende ondersaten verkoeveren, verhalen ende sich behelpen als onser ondersaten oer lijff ende oer guet aen te tasten ende te halden, te bekommeren ende te arrestieren up allen steden, mit geisteliken off mit werentliken gerichte. Ende daer aen en sal ons, onsen ondersaten ende luden gheynrehande wederwoerde noch beschuddenissc noch vurwarde, geleyde off eynige vrijheit scade doen in eynigervvijs also lange thent den vurgenoemden heren Hermanne, sijnen erven off helder des brieffs ende anderre brieve vurscreven genzliken genoich sij gescheit van hoefftgude, van schade ende van cost, den sij daer om gehadt ende geleden hedden off gedaen in eenigerwijs. Alle argelist in eyn ygelic deser vurscreven punten gentzliken uytgeschieden. Ind orkonde der waerheit alre dinge vurscreven hebben wij onsen segel van onser rechter wetenheyt an desen brieff doen hangen. Gegeven in den jaere onss Heren dusent dryehondert twe ende tachtentich up sente Lamberts dach des hieligen bisscops.

25 Januarij 1385.

79. Wij Willem van Gulic, bij der genaiden Gaids hertoge