is toegevoegd aan uw favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ende eyn yetlic sunderlinge hebben wij Willem, hertoge van Gelre ende greve van Zutphen, gelaeft ende gelaven ende wij etc. burgen vurscreven vur ons, onse erven ende nacomelinge gesekert ende gelaeft, sekeren ende gelaven, in goiden truwen overmids desen brief Heidenric van Oer Heidenric ende Heinric, sijnen soenen, hoere eyn van hoen drien die heldere dis briefs were of hoeren erven vast, stede ende overbreclic te halden ende volcomeliken te voldoin, sonder eyncherhande argelist of behendicheit in ennigen punten geloeften of vurwarden dis briefs te trecken of te vynden.

il. 81. Wij Willem van Gulic, bij der genaiden Gaids hertoge van Gelre ende greve van Zutphen, als eyn saecwalt ende wij Heinric van Steynbergen, praest tOudemunster tUtrecht, Johan van Hoentseler geheiten van den Velde, Willem van Drueten, Deric van Eyle, Johan van Bijlant, Johan van Hoemoit, riddere, Deric, here van Wissche, Willem van Ysendaren, Jacob van Montfort, Johan van der Straten, Heynric van Drueten ende Johan van Groesbeke, knapen, als burgen, doin kont ende kenlic allen luden die desen brief soilen sien of hoeren lesen, dat wij van gerechter scholt ende mit gesamender hant schuldich sijn vur ons, vur onse erven ende nacomelinge Heydenric van Oyr, Heydenric ende Heinric van Oer, synen soenen, of hoere eyn van hoen drien vurgenoemt, die helder dis briefs were. of hoeren erven, twe dusent gude alde gulden schilde, guyt van golde ende gerecht van gewichte, munten des keysers van Roemen of des coninx van Vranckrijc of guyt ander gulden geit dair vur den vurgenoemde alden schilden gelijc guet in der tijt der betalingen, die wij of onse erven of nacomelinge Heidenric van Oyr of Heidenric of Heinric, sijnen soenen, vurgenoemt of hoere eyn van hoen drien vurgenoemt die helder dis briefs weere of hoeren erven van