is toegevoegd aan uw favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sij hoere stede segele mit den onsen an desen brief willen hangen ende oec gelaven mit ons Giesbrecht voergenoemt of sijnen erven in den voerscreven ampt behulplich ende vorderlich willen wesen ende oen voer eenen rechten amptman willen halden, thent ter tyt toe dat wij of onse erven oen of sijnen erven voldaen hebben van allen punten ende vorwerde voerscreven. Ende wij stede gemeynlich als, Zutphen, Doisborch, Dotinchem, Lochem ende Groenlo bekennen dat wij umb beden wille onss lieven genedigen heren heren Willems van Gulich, hertoge van Gelre en greve van Zutphen, gelaift hebben ende geloven in guden truwen Giesbrecht, aldsten soen des heren van Bronchorst voergenoemt ende sijne erven, dat wij sij soelen helpen, halden ende beschirmen in den ampt voerscreven na onser macht ende nummerme ander amptlude noch drossate helpen vestigen noch stedigen noch mede besegelen bynnen den lande voerscreven, thent der tijt dat oen genoich gedain sy in allen manieren als voerscreven steit ende omme de merre oirkonde ende stedicheit alre dinge voerscreven so hebbe wij burgermeister, schepene ende rait der stede voergenoemt onser stede segele bij segel onss lieven genedigen heren des hertoge voergenoemt an desen brief gehangen. Voirt weirt sake, dat an dese brief een segel of meer te breeck of gebreeck of gequetsst worde of dat dis brief gaite krege of eynich ongevall anders dair an geschiede dat hij nochtan blijven sall in sijnre alinger volkomenre macht gelijker wijs of hy ganss, heil en volgesegelt were. Gegeven int jair onss Horen dusent driehondert tweendtachtentich.

Fol. 88—93 zijn onbeschreven.

Fol. 93V. Die praest.

Heer Johan van den Velde.

Heer Wilhem van Drueten.