is toegevoegd aan uw favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Isti sunt fideiussores qui debent scribere fratribus Claetzen etc.

Primo dominus prepositus ecclesie sancti Salvatoris, quem ego rogabo etc. Item Gotfridus advocatus in Ruremunde. Item dominus Johannes de Kessel. Item dominus Henricus de Strata. Item Walramus de Oye. Item Henricus de Wickerode, credo quod nunc est miles. Item Gotfridus de Hoemen. Item Gerardus de Wambeke. Item Jacobus de Monfort absens est etc. Item Johannes Mompelir de Overhage. Item Elbertus de Eyle filius Everardi de Eyle. Item dominus Gotschalcus Birkeliin. Item dominus Johannes de Troya. Item Herbordus Ru.. et olim Hermannus de Goch.

Item Johannes quod deliberet domino Hermano de Goch secundum tenorem litterarum.

Fol. ioo. Wij W. etc. doin kont allen luden ende bekennen vur ons ende vur onse erven dat wij schuldich sijn van gerechter scholt ende van geleenden gelde meister Gadert van Strampraide, onsen muntmeister tot Arnhem of sijne erven of he nyet en were, sesthienhondert gueder Gelressche of Hollantscher gulden, die in onsen kenliken urber ende nutt comen ende gekeert sijn, welke XVIC gulden vurscreven wij meister Gadert vurscreven of sijnen erven bewijst hebben ende bewisen mit desen brieve te heffen ende te boeren uyt onsen herfstbeden onss lands van Veluwen binnen acht jairen na datum dis briefs neest volgende, dats te weten ellix jairs van desen acht jairen vurgenoemt twehondert gulden der munten vurscreven, ende dair af en soilen wij meister Gadert vurscreven noch sijne erven nyet ontsetten noch doin noch laten ontsetten in gheenre wijs he of sij en hebben tyrst dese XVK gulden vurgenoemt gentzliken voll ende all geheft ende geboert in manieren als vurscreven is. Ende ontbieden hieromme onsen rentmeister op Veluwe, die nu is of namails wesen sall, dat sij meister Gadert vurscreven