is toegevoegd aan uw favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tOudemunster tUtrecht, onsen lieven neve ende rayt, goide bescheidelike bewisinge ende rekeninge gedain heeft van allen onsen gulden ende pachten gelegen in den ampt van Gelre ende die dair thoebehoerende ende voirt van allen gelde ende goide dat Elbert vurscreven van onsen wegen ende van onss lieven neven ende rentmeisters des praists wegen vurscreven tot onser behuef upgehaven ende geboirt heeft. Ende oic van allen uitgeven Elberts vurscreven als van den tijt dat wij ende onse lieve neve, die praist ende overste rentmeister vurscreven, Elbert vurscreven dat sluterampt vurscreven tot Gelren bevolen te bewaeren tot desen dagen toe datum des briefs. Ende heeft ons ende onsen oversten rentmeister alle jair ende van jair te jair goide bewisinge ende talinge gedain van allen renthen, gulden, beden ende gelde gelijch vurscreven steet ende van allen saken die hie van ons ende onss rentmeisters wegen geboirt ende uitgegeven heeft van allen voirgeledenen tiden thent up sente Cunibertus dach neest geleden, alsoe dat ons der rekeninge, bewisinge ende talinge vurscreven wale genuecht ende ons van hem dair af bedancken ende schelden Elbert vurscreven ende sijne erven van der rekenynge, bewisinge ende talinge vurscreven in alle der maten als vurscreven steet voir ons ende onse erven ende nacomelingen los, ledich ende quijt mit desen tegenwerdigen brieff ende recesse. Voirt soe hebben wij gelaift ende gelaven yn goiden truwen voir ons, onse erven ende nacomelingen Elbert vurscreven ende sinen erven wail te quyten ende schadelois te halden van alsulken hondert auden scilden als he den burgemeisteren, scepenen ende raide onser stat van Rurenmunde gelaift heeft te betalen van onser wegen. In orkonde des hebben wij onse segel van onsen rechter wetentheit an desen brief doin hangen. Gegeven int jair onss Heren dusent driehondert ende tnegentich des Donrendages na sente Cunibertus dach vurscreven.

•7