is toegevoegd aan uw favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dit vurscreven geit nyet vorder verantwerden dan voir onse weerdeyne tot Arnhem ende mit synre bussen bynnen onser munten. Voirt so sullen alle coiplude die goit brengen of I. 121. bueren tot onser munten tArnhem, uit wes heren lande dat sij sijn ende weren sy oic uyt onser vyande lande, eyne goide seker velicheit ende geleide hebben mit allen hoeren goiden te varen, te bliven ende te comen alle onse lant doire, baven ende beneden, beide te water ende te lande, voir ons, voir alle onse ondersaten der wij mechtich synt ende voir alle dieghene die omme onsen wille doin ende laten willen, viertyennacht langk na den dat wij dat up doin seggen an onsen muntmeister vurscreven mit onsen brieven, sonder argelist. Voirt meer so sullen wij hebben van ilker marek gewegen van den vurscreven guldenen enen gulden van sleyscatte ende van ilker marek fijns silvers sess herengroiten als vurscreven sijn. Voirt ist gevorwert tusschen ons ende onsen vurscreven muntmeister dat he die munte van ons hebben sal vier jair langk na datum des briefs. Alle dese vurscreven vurwerden ende punten ende illich sunderlinge hebben wij gelaift ende gelaven voir ons, onse erven ende nacomelingen in goiden truwen Berthout vurscreven te halden sonder eynich wederrede. In orkonde etc. Datum anno Domini millesimo trecentesimo nonagesimo in vigilia Katherine.

25 November 1390.

Wij Willem van Gulich etc. doin kont etc. ende bekennen dat wij bi raide ende goitduncken onser raide ende vriende mitten edelen onsen lieven neven heren Reynolt van Valkenborgh, heren van Born ende van Zittart, van sulken twisten ende anspraken als onsen eyn tegen den anderen hadden averdragen ende eendrechlich worden sijn in manieren ende vurwerden als hier nae bescreven volght. In den iersten, dat spnse lieve neve van Born vurscreven die wile he levet