is toegevoegd aan uw favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ons onsen erftale ende leene. Ende wij Willem hertoge vurscreven hebben gelaift ende gelaven in goiden truwe onsen lieven neven heren Reynolt, heren van Born vurscreven, alle punten ende vurwerden vurscreven ende illich sunderlinge so die gelijch vurscreven steet up ons in desen brieve gescreven sijn vast, stede ende onverbrekelich te halden ende te voldoin, sonder eynige argelist. In orkonde etc. Ende omme alle punten ende vurwerden vurscreven te vaster, te halde hebben wij gebeden onse lieve raide ende vriende heren Henrich van Steenbergen, praist van Aldemunster tUtrecht, heren Jan van Hoentseler geheiten van den Velde, heren Henrich van Wickraide, heren Rubbert van Apeltaeren, ridder ende Johan Mompelier van Averhage, knape, dat sij mit hoeren segelen desen brief mit ons hebben besegeit yn getuych alre dynge so vurscreven is. Ende wij Henrich, praist van Audenmunster, Johan van den Velde, Henrich van Wicraide, Robbert van Apeltaeren, riddere ende Johan van Averhage, knape vurscreven, bekennen dat wij omme bede willen onss genedigen heren van Gelre vurscreven hebben bij sijne segel an desen brief onse segele gehangen. In getuich alre dynge als vurscreven is. Datum anno Domini MCCCXOo die Katherine virginis et martiris.

25 November 1390.

Wij Reynolt van Valkenborgh, here van Born ende van Sittart, doin kont etc. ende bekennen dat wij bi raide ende goitduncken onser vriende mitten hogebaeren vursten, onsen lieven ende genedigen heren, heren Willem van Gulich, hertoge van Gelren greven van Zutphen, van sulken twisten ende anspraken als onsen eyn tegen den anderen hadde averdragen ende eendrechtich worden sijn in manieren ende vurwerden als hier na bescreven volgt. In den iersten, dat wij Reynolt, here van Born vurscreven, die wyle wij leven

18